FE truede tolk til tavshed om tortur

Den danske reaktion ønsker at skærpe terrorlovgivningen og med nye antiterrorlove bl.a. udvide efterretningstjenesternes beføjelser.
Det vil udløse et politistatsmareridt.

Allerede i dag fungerer efteretningstjenesterne som en magt uden for reel offentlig kontrol. Det viser f.eks.sagen om den danske tolk ved specialstyrkerne i Afghanistan, der rapporterede om amerikansk tortur – og blev truet til tavshed af FE, der lovede ham mange års fængsel, hvis han fortalte andre om forholdene i en amerikansk fangelejr i Afghanistan.

Den danske tolk var udlånt fra de danske specialstyrker til en amerikansk fangelejr i Kandahar i januar og februar 2002. Der oplevede han grove mishandlinger af de afghanske fanger i amerikansk varetægt, blandt andet en fange der blev pryglet ihjel, og en gammel mand, som fik sine tænder sparket ud.

Tolken rapporterede om sine oplevelser til specialstyrkernes chef, oberstløjtnant Frank Lissner, og FE. Og dermed begyndte hans problemer. For en hær og en efterretningstjeneste i krig vil under ingen omstændigheder have ‘negative’ oplysninger om tortur og overgreb fra sig selv eller allierede frem.

FE gik i aktion for at hemmeligholde torturberetningerne – som kom før afsløringerne af de barbariske forhold i Abu Ghraib-fængslet i Irak og ville have vakt international opmærksomhed, om de var kommet frem.

Dagbladet Politiken har indgående beskæftiget sig med forløbet. Det har bl.a. dokumenteret, at

-  en mand fra efterretningstjenesten bevidst holdt tolken væk fra den daværende forsvarsminister Svend Aage Jensby (V), da ministeren besøgte de danske specialstyrker i Afghanistan i 2002.

– at tolken følte sig truet, fordi en FE-mand skulle have fortalt ham, at amerikanerne ikke ville lade ham komme levende hjem, fordi han havde sladret.

– at han blev sendt hjem i utide og hentet af en FE-mand i Frankfurt. Sammen rejste de med fly til Københavns Lufthavn. Her fik tolken et dokument, der fastslog, at han ikke måtte fortælle andre om, hvad han havde oplevet i Kandahar.

Ifølge Politikens oplysninger blev tolken også truet med mange års fængsel af en FE-medarbejder, hvis han fortalte andre om sine oplevelser. Militærloven giver op til 4 års fængsel for overtrædelse af ‘tavshedspligten’.

Sagen er blevet undersøgt af forsvarets auditørkorps. Den blev først taget op to et halvt år efter tolkens hjemsendelse, fordi han krævede erstatning fra forsvaret. Auditørundersøgelsen konkluderede, at tolkens anklager ‘ikke er blevet bekræftet hverken fra amerikansk eller dansk side’.
Det på trods af, at der på dette tidspunkt forelå masser af veldokumenterede beretninger om amerikanske overgreb og tortur mod fanger i både Afghanistan og Irak.

Sagen om den danske tolk, som blev truet med fængsel hvis han fortalte sandheden om tortur og overgreb i Afghanistan, er blevet en politisk varm kartoffel. Tolken har ikke på noget tidspunkt udtalt sig til pressen. Alligevel er sagen sevet ud. Den er også rejst i folketinget, men indtil videre har forsvarsminister Søren Gade pure afvist, at der er nogen sag. Han henviser til, at auditørrapporten er hemmelig, og mener ikke at FE har optrådt forkert.

Det bekymrer ham tilsyneladende ikke, at FE har truet tolken til tavshed, eller at de danske specialstyrkers chef og FE har undladt at viderebringe indberetningerne om tortur i Afghanistan til det relevante folketingsudvalg.

Hele sagen vidner om en grotesk sammmensværgelse for at forhindre offentligheden i at få kendskab til de virkelige forhold under de krigsoperationer, Danmark og dansk militær er involveret i.
Hæren, efterretningstjenesterne og ministeriet er sammen om at lægge låg over afsløringerne efter en fortielsens taktik.

Sådan opererer statsmagten hos et land i krig. Sådan fungerer en politistat. Med skærpelse af terrorbestemmelserne vil der blive givet yderligere grønt lys til sådanne hemmeligholdelser af barbariske forhold, som er klare overtrædelser af international lov.

Se Politikens dækning af sagen her

Tolk blev truet med fængsel

Minister ignorerer anklager mod FE

Skjulte forsvaret oplysninger om tortur i Afghanistan?

Se også

‘Det ender med at alle overvåger alle’
Birthe Rønn Hornbech om nye terrortiltag

The man with the hood from Abu Ghraib speaks out
Lars Akerhaug interviews Haj Ali-al-qaysi

Netavisen 17. september 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne