Fyrtøj & svovlstikker  

Mærsk, Novo og kongehuset får deres, mens familien Jensen bliver frataget deres. Det kaldes omfordeling, og omfordelingspolitikken bliver hvert år eksekveret med finanslovens vedtagelse, der ligeså sikkert bliver tiltrådt af flertallet af medlemmer på Christiansborg

Faglig kommentar
Kommunistisk Politik 17, 2005  

”Pengene fosser ind i statskassen ”, erklærede den stolte finansminister, Thor Pedersen (V), da han i sidste uge forelagde regeringens forslag til finanslov 2006.
I 2004 var overskuddet på 27 mia. kr., hvilket var 20 mia. mere end forventet. I 2005 bliver overskuddet på omkring 50 mia. kr., hvilket er omkring 20 mia. kr. mere end forventet.
På blot to år har ”vores” husholdningskasse altså fået 40 milliarder kroner mere på kontoen end beregnet, hvilket svarer til 8.000 kr. pr. dansker – eller 32.000 for en familie på fire.”PPengene fosser ind i statskassen” , erklærede Thor Pedersen, da han samtidig satte sig tungt på ”vores” husholdningskonto, bevogtet af tre hunde med øjne så store som Mærsk’s kontor på Esplanaden, EU’s parlament i Bruxelles og Det Hvide Hus i Washington.

Da kom der en soldat marcherende. Hans uniform var udstyret med allehånde ”sildesalat”. Der var medaljer for tro og tapper tjeneste, Elefanten og Ridder af Dannebrog prægede reverset. Stolt gik han hen til Thor, som lækkede på låget og lod skillinger flyde til Kongehuset, Mærsk’s og andre store danske firmaers fradragsrettigheder, der i en tid med skattestop eller blomstrede så smukt, samt et par fonde, hvis erklærede formål det var, at støtte opbygningen af U-landene; men hvis reelle virke var at plyndre samme til fordel for dansk industri.

Imens må forældrene med de to børn antænde endnu en svovlstik, i hvilket lys de kan drømme om, hvad de kunne have brugt 32.000 kroner til. Når det kommer til ”forbrugsfest” for familien Jensen, så sidder Thor tungt på ”vores” husholdningsbudget, og hundene træder i positur. For dem i familien, der er arbejdsløse, ser det endnu sortere ud: Når de nærmer sig efterlønnen, skal de jages ud af dagpengesystemet, så de mister både dagpenge- og efterlønsretten!
Familie Jensens børn skal have ringere studievilkår.

Det er en offentlig hemmelighed, at folk på overførselsindkomster – arbejdsløse og pensionister – år for år oplever et realindkomstfald og sakker bagud i forhold til folk i arbejde. Men også for industriens arbejdere ser det – trods den påståede højkonjunktur – ikke lyst ud. Formanden for 3F ‘s Industrigruppe, Børge Frederiksen, erklærer, at lønudviklingen i industrien nu er så lav, at der er reel bekymring for et reallønsfald .
– Vores medlemmer er presset af globaliseringen, så de vægter bevarelse af arbejdspladser højere end løn. Men fortsætter udviklingen, kan vi få en situation, hvor lønningerne stiger mindre end priserne. Især som olie- og benzinpriserne udvikler sig i øjeblikket , siger han.
På et år er de samlede lønninger steget med 2,3 pct., siger Dansk Arbejdsgiverforening. Forbrugerprisindekset steg med 2 pct. i juli.

Mærsk, Novo og kongehuset får deres, mens familien Jensen bliver frataget deres. Det kaldes omfordeling, og omfordelingspolitikken bliver hvert år eksekveret med finanslovens vedtagelse, der ligeså sikkert bliver tiltrådt af flertallet af medlemmer på Christiansborg.

– Fest for hr. og fru Jensen kan der ikke blive tale om , erklærer landets kassemester, idet han trofast følger den tidligere Socialdemokratisk-radikale regerings målsætning om at nedbringe gælden voldsomt inden år 2010.

VK og SR er pot og pande også på det økonomiske område. Hvad SR startede på, færdiggør VK med SR’s opbakning. Mens de deler den samme opfattelse af, hvor pengene skal tages fra og til hvem, de skal gives, så kan de godt strides om, hvilken økonomisk model de mener, tjener dette formål bedst.
Den største debat i landets medier har derfor været koncentreret om, hvorvidt de forbedrede økonomiske ressourcer skulle benyttes til at styrke et opsving for de i forvejen velstående, eller hvor vidt de af hensyn til samme klasse skulle udvise mådeholdenhed og opsparing til bedre tider.

På trods af en uventet merindtægt på 40 mia. kroner diskuterer landets ”ansvarlige” politikere om et råderum på 2 mia. kroner, der kan benyttes til indkøb af nye togskinner eller forbedring af forskningen.
Mens Fogh Rasmussen i sin nytårstale – og andre steder – har gjort et stort nummer ud af at erklære, at Danmark skulle vinde internationale fremskridt via videnskab og forskning, så erklærer han med samme arrogance, at forskerne klynker, når de klager over, at regeringen nedprioriterer dette felt.

Men uanset hvordan borgerskabet skærer sulet an indendørs, så varmer svovlstikkerne ikke meget ude i kulden.

Netavisen 30. august 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne