Tiden skriger på modangreb  

Faglig kommentar
Kommunistisk Politik 19, 2005

Mage til arrogance skal man lede længe efter!
I en situation, hvor 8-900.000 ledige hænder er afskåret fra arbejdsmarkedet, så ikke bare fortsætter mistænkeliggørelsen af de arbejdsløse, den intensiveres også i samme takt, som vi nærmer os udgivelsen af Velfærdskommissionens rapport!

I dette brede hylekor optræder ulighedsministeren med sin fodfejl, der blot udtrykte regeringens holdning og praktiserede politik, kun som én blandt mange. Af øvrige hylende ulve kan nævnes formanden for Velfærdskommissionen selv, direktøren for Socialforskningsinstituttet, regeringen med beskæftigelsesministeren i spidsen, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, Cepos-tænketanken, Socialdemokraterne med Gucci-Helle i spidsen, forskellige forbund og den samlede danske medievirksomhed – trykt eller elektronisk – der lydigt gengiver, hvad det etablerede (læs: borgerskabet) Danmark kræver.

Der er med andre ord sat et veritabelt ideologisk felttog i gang, der med løgne og gentagelser af løgne skal overbevise os, at ”vi” har et problem med ”ældrebyrden”, som underminerer ”vores velfærd”. Til belysning kan vi bringe et citat af den ”uvildige” direktør for Socialforskningsinstituttet (SFI), Jørgen Søndergaard, der understreger alvoren og baggrunden for paniske handlinger:
– Vi står over for et arbejdsmarked med faldende arbejdsløshed. På længere sigt vil vi mangle 350.000 på arbejdsmarkedet.

SFI-direktøren frygter den dag ”på længere sigt”, hvor erhvervslivet midt i en globaliserings- og udflagningstid har skabt omkring 1,2 millioner nye arbejdspladser i Danmark.
Der er grund til bekymring.

Samme direktør mener, at konsekvenserne er, at arbejdsmarkedets parter ikke længere ensidigt skal have retten til at forhandle arbejdstid, ligesom at dagpengereglerne er ”for slappe”.

Det sidste er beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) enig med ham i, hvorfor dagpengemodtagere ikke længere ”bare” skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet i et år, inden de skal tvangsaktiveres. Derfor har han pålagt Storstrøms og Sønderjyllands AF-regioner om at påbegynde et forsøg, hvor hver anden nyledig ved lodtrækning ”vinder” en tvangsaktivering, hvilket påbegyndes med et kursus efter tre ugers ledighed og følges op med et løntilskudsjob efter fire måneder!

Det gælder kampen mod flaskehalse! Han finder det ikke umagen værd at forklare, hvordan han løser – i øvrigt af branchen en selvskabt flaskehals – et problem, hvor man i et område mangler bygningshåndværkere, ved at sende ufaglærte i tvangsaktivering efter tre uger.

Integrationsminister Bertel Haarder har en helt anderledes håndfast metode til at løse flaskehalsproblemer. Når IBM & A.P. Møller mangler it-folk, så tilsidesættes alle gængse og af politikerne reaktionære vedtagne love og regler. I sådanne situationer kan indvandring foregå i bundter.

Velfærdskommissionens signaler er samstemmende med Gucci-Helle, der kræver forhøjelse af pensions- og efterlønsalderen og forringelser af samme ordninger.

I parentes kan det bemærkes, at der i den forløbne uge er fastslået, at loftet over kontanthjælpen, der har bragt adskillige mennesker i totalt økonomisk uføre, fastholdes, trods det faktum, at det ikke har opfyldt regeringens målsætning om flere i arbejde. Samtidigt skal der spares to milliarder til arbejdsskadede. Det er klokkeren klassepolitik. Overklassekamp.

Tiden skriger på et samlet modangreb!
– Hvor er fagbevægelsen henne? spørges der på og uden for arbejdspladserne. Som man råber i skoven, får man svar.
Det er op til de arbejdende samt dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere nedefra og i samlet front at gøre op med den ydmygelse, det er både at lægge øre til de herskendes syge påstande og krop til deres reaktionære beslutninger.

Det er på tide, at vi hjælper borgerskabets frygt for mangel på arbejdskraft lidt på vej:

Beregninger viser, at vi skal ned på 20 timers arbejdsuge for at bringe samtlige 8-900.000 ledige hænder i arbejde, så lad os da starte et sted:
Kravet om seks timers arbejdsdag på ugens fem hverdage må fremsættes med fornyet styrke.
En markant reducering af arbejdsløsheden vil ikke bare nedsætte nedslidningen, men også bringe det fremmedfjendtlige hysteri til ophør.

Se også

Dagpengereglerne er for slappe
Kommunistisk Politik 19, 2005

Straksaktivering pr. lodtrækning
Kommunistisk Politik 19, 2005

Netavisen 30. september


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne