Regeringen fodrer hunden med dens egen hale


Af Erhvervsskolernes Elevorganisation EEO, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning DGS, Pædagogstuderendes Landssammenslutning PLS, Danske Skoleelever DSE og Lærerstuderendes Landskreds LL

En samlet investering på 55 millioner i uddannelse er alt hvad regeringen har villet prioritere på dette års finanslov. Investeringer det ene sted modsvares af besparelser, der rammer hårdt.

Bag tomme floskler og flotte ord om øgede investeringer gemmer der sig besparelser og en politisk dagsorden om brugerbetaling og ulige muligheder. I regeringens forslag til finanslov loves der godt nok 255 millioner til uddannelse, men samtidig finansieres dette såkaldte ”løft” med en tilsvarende besparelse på 200 millioner – man giver altså med den ene hånd, men tager med den anden. En samlet elev- og studenterbevægelse kræver politisk ansvar!

I valgkampen lovede regeringen et samlet løft til uddannelse og forskning på 10 milliarder kr. Men finansloven viser en ny virkelighed, hvor løfterne skal indfries uden investeringer og gennem politiske omrokeringer.

Regnestykket:
Investeringer i uddannelse: 255.000.000
Besparelser på uddannelse: 200.000.000


Samlet investering: 55.000.000

Til dette udtaler Gymnasieelevernes formand Uffe Lembo:
– Det glædede os, at uddannelse og forskning blev til et hovedtema under valgkampen. Og endnu mere glade blev vi over regeringens løfter om endelig at prioritere uddannelse og vende de senere års massive besparelser til investeringer. Men de tager med den ene hånd og giver med den anden. Det virker som om regeringen forventer at uddannelsessystemet kan forberedes til fremtidens udfordringer uden at det skal koste penge. Jeg kalder det at fodre hunden med dens egen hale. Vi kræver mod og handling fra landets politikere – en fremtid uden en veluddannet ungdom er en fremtid uden velfærd!

Besparelserne har de seneste år ramt alle uddannelsesretninger. De begrænsede investeringer på dette års finanslov finansieres blandt andet gennem forhøjet brugerbetaling på merituddannelserne for lærerstuderende og pædagogstuderende. Uddannelser, der i forvejen er hårdt ramt af nedskæringer og har været nødt til at afskedige mange undervisere.

– Det er umuligt at beholde det samme høje niveau i undervisningen og den samme mængde undervisningstimer med færre undervisere, hvilket er en direkte forringelse af vores uddannelse. Det er absurd, at man opkræver endnu højere brugerbetaling på en uddannelse, der i forvejen er stærkt forringet – og det betyder at færre ufaglærte har mulighed for at tage en uddannelse,”
udtaler Helle Bjerregaard, formand for de pædagogstuderende.

Dokumentation hentet fra Politiken d. 25. august samt fra finansministeriets hjemmeside www.fm.dk ‘

Se også
Udeboende SU til udeboende
DGS – Netavisen 30.08.05

Netavisen 30. august 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne