Nepal: Demokratisk republik på dagsordenen  

Størstedelen af Nepal nu under revolutionær kontrol

Kommunistisk Politik 16, 2005

90 pct. af Nepal er nu befriet og den overvældende del af befolkningen lever i områder uden for det enevældige kongediktaturs kontrol. Der tages nu skridt til at danne en bred front for at afskaffe det enevældige kongedømme og etablere end demokratisk republik.

Den 1. februar opløste den nepalesiske konge Gyanendra parlamentet og indførte undtagelsestilstand i landet. Han opgav alle slør af at Nepal var et konstitutionelt monarki og antog enevældig magt som militærdiktator. Alle demokratiske rettigheder er undertrykt og kongens politiske modstandere forfølges brutalt.

Stadig større dele af Nepal er befriet område

Gyanendra kom på tronen efter et kup mod sin broder kong Birendra 1. juni 2001. Hele den kongelige familie blev myrdet, fordi Birendra havde nægtet at sætte den kongelige nepalesiske hær ind mod den væbnede revolutionære bevægelse, der i 1995 blev indledt under ledelse af Nepals Kommunistiske Parti (Maoister).

Siden da har Gyanendra med støtte fra USA og de vestlige imperialistmagter forgæves søgt at undertrykke folkekrigen. Men jo mere brutal undertrykkelsen er blevet, jo større er opbakningen til den revolutionære bevægelse også blevet.

Undtagelsestilstanden blev indført for at give kongen frie hænder til at knuse den demokratiske og revolutionære bevægelse, men har blot ført til at regimet er blevet stadig mere desperat og isoleret. Det er lykkedes den revolutionære bevægelse at blokere og isolere de stadig mindre dele af Nepal som er under kongens og hans hærs kontrol.

Der er nu taget skridt til at danne en bred enhedsfront mellem Nepals Kommunistiske Parti (Maoister) og de undertrykte og opløste parlamentariske partier med det formål at vælte kongedømmet og etablere en demokratisk republik. Dette positive skridt vil fremme regimets død trods den åbne og skjulte støtte, det modtager og har modtaget i stor skala fra de imperialistiske lande – Danmark indbefattet – som har fremstillet Gyanendra som en garant for parlamentarisk demokrati!

Netavisen 17. august 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne