Et angreb på ytringsfriheden og demokratiet 

Patrick Mac Manus, Foreningen Oprør, sigtet efter terrorparagraffen

Lederen af Foreningen Oprør, Patrick MacManus, er blevet sigtet efter straffelovens terrorparagraf, der kan give op til 10 års fængsel. Sigtelsen kommer angiveligt , fordi foreningen på sin hjemmeside opfordrer til støtte af den marxistiske colombianske gruppe FARC, som står på både EU og USA’s lister over terrorgrupper.

Patrick MacManus blev anholdt og afhørt af politiet tirsdag. Hans private hjem blev ransaget, ligesom bl.a. foreningen Sydafrika Kontakt, hvor MacManus er aktiv, blev ransaget. Politiet tog derfra bl.a. hans mailboks med.
Han nægter sig skyldig.

Colombias myndigheder har tidligere opfordret den danske regering til at retsforfølge Foreningen Oprør og bl.a. krævet en talsmand udleveret til Colombia. Nu tager Københavns Politi sagen i deres hænder.

I en pressemeddelelse fra Foreningen Oprør om sigtelsen mod Patrick MacManus hedder det:

“Patrick Mac Manus er i dag blevet anholdt og sigtet efter straffelovens §114, den såkaldte terrorparagraf. Sigtelsen kommer på baggrund af Oprørs internationale appel til organisationer og enkeltpersoner om at støtte befrielsesbevægelser rundt om i verden.
Patrick Mac Manus udtaler sig på vegne af en enig forening. Vi opfatter derfor sigtelsen som en sigtelse mod foreningen og alle dens
godt 600 medlemmer.

Oprørs internationale appel står vi naturligvis ved.
Appellen har stået på foreningens hjemmeside siden foråret 2005 og kan stadig læses på: www.opror.net.
(Se den også herunder)

Retten til frihedskamp er vigtig at forsvare netop nu; også væbnet kamp hvis den er nødvendig.
EU´s terrorlister og den såkaldte ”krig mod terror” forsøger at slå alle former for modstandskamp over én kam og stemple et væld af
oppositionelle grupper som terrorister. Men frihedskamp er ikke det samme som terrorisme.

Foreningen Oprør opfordrer samtidig til åbent at gå imod de indskrænkninger af ytringsfriheden og andre grundlæggende demokratiske rettigheder der foregår i ly af ”krigen mod terror”.
Oprør håber at flere organisationer og enkeltpersoner vil stå frem og udfordre den kriminalisering af anderledes tænkende som den nuværende”krig mod terror” fører med sig.”

Den drastiske sigtelse mod Patrick MacManus er et skamløst forsøg på at undertrykke ytringsfriheden og den politiske opposition mod USA’s ‘krig mod terror’ og ulovlige aggressionskrige, som Danmark er partner og deltager i.

Dorte Grenaa, formand for Arbejderpartiet Kommunisterne, udtaler:

-  Arrestationen og sigtelsen mod Patrick Mac Manus og Foreningen Oprør er udtryk for en fremfærd, der mere kendetegner en politistat end et demokrati. Dommen mod Greenpeace som organisation efter terrorparagraffen for en totalt uskyldig aktion har indvarslet en klapjagt på alle kræfter, der protesterer og aktionerer mod USA’s og den danske regerings krigsforbryderiske politik og massive vildledning af befolkningerne.

(Se kommentaren til dommen over Greenpeace: På vej mod Politistat Danmark)

Arbejderpartiet Kommunisterne støtter Foreningen Oprørs internationale appel – og opfordrer alle progressive kræfter til at slutte sig sammen om at stoppe det antidemokratiske felttog, som hastigt truer med at forvandle Danmark til en bananrepublik.

Den ‘internationale appel’, som Foreningen Oprørs talsmand nu trues med 10 års fængsel for, lyder således:

“KRIGEN MOD TERROR” TRUER OS ALLE –

Forsvar ytringsfriheden, menneskerettighederne og den internationale solidaritet!

Appel fra “OPRØR” (Danmark) til de europæiske bevægelser.

Den danske forening OPRØR inviterer alle europæiske demokrati- og solidaritetsbevægelser til at være med i en samlet udfordring rettet mod national terrorlovgivning, EU’s terrorliste og den internationale “krig mod terror”.

Den aktuelle terrorlovgivning bruges af europæiske regeringer til at gennemføre begrænsninger i borgernes ytringsfrihed og politiske rettigheder, herunder retten til at formidle moralsk og materiel støtte til modstands- og befrielsesbevægelser i verden.

I det forløbne år har OPRØR offentligt, og i direkte strid med dansk terrorlovgivning, overført betydelige beløb til Folkefronten for Palæstinas Befrielse (PFLP) og Colombias Væbnede Revolutionære Styrker (FARC). En vigtig målestok ved valg af de organisationer, vi ønsker at støtte, er at organisationerne kæmper for sekulære, demokratiske og humanistiske mål.

De danske justits- og politimyndigheder har i månedsvis efterforsket sagen, under stærkt pres fra den colombianske regering; men der er hidtil ikke blevet rejst tiltale mod OPRØR. For at fremme efterforskningen har både Colombias ambassadør til de nordiske lande og vicepræsident Santos besøgt København, og haft samtaler med udenrigsministeren og repræsentanter for justitsministeriet.

Vi appellerer til andre europæiske organisationer om at gå sammen med os i fortsat modstand mod de europæiske terrorlove og EU’s terrorliste.

Vi foreslår en kampagne med følgende elementer:

– Pengeindsamling i hvert land med en liste over alle dem, der vil stå frem som medunderskrivere. Det frarådes at åbne konti, da disse kan blive beslaglagt.

– Hvert af de deltagende lande må nå op på mindst 100 underskrifter og 1000 Euro. Det er naturligvis til stor fordel for kampagnen, hvis offentligt kendte personer kan inddrages heri.

– Det er vigtigt at udgive offentlig information om initiativet, når disse mål er nået, eller når det bedst passer ind i det lokale kampagneforløb.

– En konference med alle de deltagende organisationer afholdes i København, eventuelt i november i år. Her vil en kollektiv overførsel af de indsamlede midler til befrielsesbevægelserne blive offentliggjort. Samtidig udsender konferencen en samlet erklæring mod europæisk terrorlovgivning og den internationale ‘krig mod terror’.

Vi håber at denne appel bliver positivt modtaget af jeres organisation, og at initiativet kan blive videreudviklet på en så dristig måde som det overhovedet kan lade sig gøre i forhold til hvert enkelt lands muligheder.

Kontakt til opror@linuxmail.org

Netavisen 9. august 2005