EU’s fødevareoverskudslagre boomer mens verden sulter 

Af Autonom Infoservice

I stærk kontrast til de evindelige bedyrelser fra de rige landes politiske repræsentanter om at ville korrigere deres politik overfor de fattige lande, så er en reel praksis bag medieoffentligheden ikke til at få øje på. Et aktuelt eksempel er EU’s fødevareoverskudslagre, der i år atter boomer, mens vestafrikanske lande som Niger, Mauretanien og Burkina Faso bevæger sig mod en sikker sultekatastrofe.

EU’s fødevareoverskudslagre …

Ifølge EU-bureaukraternes egne oplysninger ligger der for tiden mere end 9 millioner tons hvede i EU’s depoter. Det er 8 gange mere end i efteråret 2003. Hertil kommer store mængder af majs og andet korn. Over 16 millioner tons usolgte basisfødevarer rådner op i EU’s depoter, hvis vurderede værdi er på omkring en milliard euro (7,5 milliarder kroner). Ifølge en rapport fra det tyske landbrugsministerium vil fødevareophobninger i EU’s overskudslagre forøges i hastigt tempo.


Middag i Bruxelles: George W. Bush ler sammen med (fra venstre) Javier Solana, den luxemburgske formand for Europarådet i sidste halvår Jean-Claude Juncker og kommissionsformanden Jose Manuel Barroso 22. februar 2005
Klik og forstør

Således vil sukkerdepotet forøges fra 600.000 tons i dag til over fire millioner tons i løbet af de næste år. Derudover betaler EU-administrationen hundrede millioner euro for tilintetgørelse af vindruehøsten for at holde vinpriserne på markedet oppe.

Enhver tanke om åbning af disse overskudslagre støder på næsten enstemmige afvisninger fra EU-landenes regeringer. Profitøgende markedspriser og beskyttelse af egne varemarkeder sættes uden tøven højere end en retfærdig fordeling af de eksisterende økonomiske og teknologiske ressourcer.

… og sultekastrofen i Sahara-regionen

Altimens antager sultekatastrofen specielt i det vestafrikanske land Niger dramatiske former. Landets befolkning, som hører til de fattigste i verden, er truet af en kollektiv sultedød. I de afsides liggende landsbyer i Saharazonen dør nu dagligt hundredevis af især børn og gamle mennesker af sult.

Ifølge en aktuel FN-rapport er 2,5 millioner mennesker i lande som Niger, Mauretanien og Burkina Faso ramt af den aktuelle fødevaremangel. 150.000 børn er alene i Niger truet af sultedød. En fejlslagen høst på grund af vedvarende tørke, samt en græshoppeinvasion der hærgede markerne, er de umiddelbare årsager til sultenøden i regionen.

Baggrunden for sult og udbytning

De overordnede grunde til disse og lignende katastrofer er dog ifølge forskellige kritiske økonomer, hovedsagligt de rige imperialistiske landes markedspolitiske prioriteter til fordel for deres egne interesser. Fattige lande fornægtes som regel adgang til de rige landes markeder via strenge told- og handelsregler. Lande som Niger, Mauretanien, Burkina Faso, m. fl. gælder for EU og USA som strategisk og økonomisk ”uinteressante” lande og er derfor sat udenfor det overregionale marked.

En central rolle i fastholdelsen af disse landes fattigdom spiller de globalt agerende handels- og kreditinstitutioner som WTO, Verdensbanken og Den Internationale Valutafond. Disse imperialistiske institutioner pålægger de svage lande en udslettende gældsætningspolitik, kombineret med neoliberale krav om såkaldte ”strukturtilpasningsprogrammer”. Disse programmers ”rammebetingelser” opstilles som regel som forudsætning for at opnå ”kreditværdighed”.

Kravene til de fattige lande er en benhård omstilling af de socio-økonomiske strukturer til gavn for de globalt agerende koncerners markedsbehov. Altid på bekostning af befolkningen, som dermed fratages de sociale, økonomiske og kulturelle ressourcer, de tidligere var i besiddelse af.

Kilder:
Det tyske magasin Der Spiegel, nr. 30 og 31, 2005
Spiegel info: http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,366201,00.html

The Village Voice:
http://www.villagevoice.com/blogs/bushbeat/archive/001085.php

CNN.com:
http://www.cnn.com/2005/WORLD/africa/07/27/un.niger/

Det franske dagblad Le Monde:
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3212,36-672387,0.html

Litteratur om temaet:
Infos om Niger og Burkina Faso kan læses i solidaritetsleksikonet:
http://www.leksikon.org/art.php?n=3042

En aktuel analyse om imperialismen i dag, skrevet af nogle autonome, kan læses her: http://indymedia.dk/newswire.php?story_id=96&results_offset=20

Netavisen 8. august 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne