Om den koloniale besættelse af Irak  

Resolution vedtaget af Irans Arbejderpartis 3. kongres
Offentliggjort i Toufan International nr. 21

Irans Arbejderparti (Toufan) er søsterparti til APK – Arbejderpartiet Kommunisterne – og medlemsorganisation i den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer.
Udtalelsen er let forkortet og oversat af Carsten Kofoed for Komiteen for et Frit Irak fra ”On the Colonial Occupation of Iraq”, Toufan International, nr. 21, marts 2005,
http://www.toufan.org/toufanint/toufan21.pdf

Den amerikanske imperialisme har på barbarisk vis besat Irak og ødelagt det irakiske folks levebrød for at bemægtige sig olien, kontrollere hele Den Persiske Golf, rykke strategisk frem i konkurrencen med andre imperialistiske banditter og for at etablere ”Den nye verdensorden”.

USA’s aggression mod Irak har en kolonial natur og er et brud på alle internationalt anerkendte normer og FN-konventioner.

Besættelsen af Irak har intet med demokrati eller menneskerettigheder at gøre, og ifølge selve dens natur kan de amerikanske imperialister ikke give det irakiske samfund andet end ødelæggelse af dets struktur, mord og blodsudgydelse, tortur og usikkerhed.

Vores parti fordømmer stærkt den fortsatte besættelse af Irak og støtter det irakiske folks modstand, som forsvarer Iraks uafhængighed og territoriale integritet, og som har forårsaget en alvorlig krise for de amerikanske imperialister og deres allierede.

Vores parti vurderer det irakiske folks tapre kamp som en del af den antiimperialistiske kamp, som verdens folk fører for at svække den mægtige amerikanske imperialisme, og det er vores holdning, at det er en opgave for alle kommunister, progressive og frihedselskende mennesker i verden at støtte de progressive, revolutionære og antikoloniale kampe.

Sammen med uafhængighedskræfterne og de antiimperialistiske kræfter i Irak kræver vores parti betingelsesløs tilbagetrækning af alle besættelsestropper, og vi mener, at det første skridt til dannelsen af en national, uafhængig og demokratisk regering i Irak er uddrivelsen af alle imperialistiske banditter fra Irak.

Vores parti mener, at det kun er gennem deltagelse i den antiimperialistiske og nationale befrielseskamp, at de irakiske kommunister kan vinde massernes tillid og udvikle befrielsesbevægelsen videre mod socialismen, for hvis ikke vil reaktionære og fundamentalistiske kræfter styrkes og til sidst vildlede den antiimperialistiske og antikoloniale bevægelse og anrette ubodelig skade på bevægelsen.

Vores parti fordømmer valgfarcen i Irak (afholdt 30. januar 2005, o.a.), der savner enhver legitimitet, og som gennemføres af en kolonial marionetregering under besættelse og militærlov.

Vi vurderer deltagelse i dette valg som et forsøg på at legitimere besættelsen af Irak og som et forræderi mod det irakiske folks nationale interesser.

Boykot af dette valg og kravet om betingelsesløs tilbagetrækning af besættelsestropperne fra Irak er efter vores opfattelse den korrekte linje for kommunisterne og de patriotiske kræfter i Irak.

Vores parti forsvarer det irakiske folks væbnede kamp mod besættelsesmagten og dens små og store medsammensvorne, og vi fordømmer skarpt ethvert forsøg på at opsplitte Irak, hvilket er det, som den amerikanske imperialisme og zionismen ønsker.

Vores parti fordømmer alliancen mellem de kurdiske chauvinister under ledelse af Barzani og Talabani, det falske Iraks ”Kommunistiske” Parti, Iraks ”Arbejder-kommunistiske” Parti (Workers-communist Party of Iraq, o.a.), som er en afdeling af Mansoor Hekmats latterlige sekt, de religiøse organisationer og foreninger og andre, som samarbejder med besættelsesmagten.

Vi vurderer alle disse kræfter som værende lakajer for imperialismen og zionismen.

Længe leve det irakiske folks befrielseskamp mod imperialismen og reaktionen!
Længe leve det iranske og verdens folks solidaritet med det irakiske folk!
Vi kræver betingelsesløs tilbagetrækning af alle besættelsestropper fra Irak!

Links:
Irans Arbejderparti (Toufan), www.toufan.org

Netavisen 16. juli 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne