På vej mod Politistat Danmark 

Kommunistisk Politik 13, 2005

Greenpeace blev som den første organisation herhjemme tiltalt efter en paragraf i terrorpakken – for en protestaktion mod gensplejsning den 13. oktober 2003 ved landbrugets hovedkvarter Axelborg i København.
Aktivisterne trængte ind på Axelborg og hængte et kæmpebanner op.
Den 10. juni faldt der dom i den principielle retssag mod miljøorganisationen: Skyldig efter terrorloven.

For første gang har man gjort en politisk forening/organisation ansvarlig for medlemmers og sympatisørers handlinger.
Den slags aktioner plejer at udløse en bøde til hver enkelt aktivist – og det har også været tilfældet her. Men nu ville anklagemyndigheden have prøvet, om organisationen selv kunne straffes for handlinger, sympatisører udfører for at bringe Greenpeaces mærkesager ud til offentligheden.

Dommeren fulgte anklageskriftet og dømte Greenpeace som organisation efter terrorloven. Organisationen skal betale en bøde på 30.000 kr. for ‘husfredskrænkelse’.
Denne principielle dom vil have uhørte konsekvenser for kritiske organisationer og for politiske aktioner i Danmark. Det er et frontalt angreb på ytringsfriheden og retten til protest.

Terrorloven baner vej for politistaten

– Denne dom er ikke en utilsigtet virkning af terrorloven , siger Dorte Grenaa, formand for APK.
– Selvfølgelig sværger alle på, at Greenpeace-aktionen ikke har noget med terrorisme at gøre. Alligevel dømmes organisationen lige præcis efter denne paragraf. Terrorloven skal ikke bruges mod terrorisme – men til at knægte den politiske protest. Det har hele tiden været hensigten – og det har vi advaret mod lige siden den skulle hastes igennem i Danmark og EU efter 11. september 2001.

I en artikel i Kommunistisk Politik december 2001 ‘Terrorlov indfører politistat’ skrev Dorte Grenaa bl.a.:

”VK-regeringens fremsatte terrorlov-pakke er et gigant angreb på hidtidige demokratiske rettigheder…
Hvor alvorligt loven skal forstås ses blandt andet af, hvordan EU-topmødet roses for et i øvrigt juridisk ugyldigt tillægsnotat til EU’s terrorlov, der nævner to undtagelser for terrorismestemplet:
EU udsteder politisk amnesti til de modstandsfolk, der bekæmpede nazismen under 2. verdenskrig (som om historien ikke havde afgjort det).
Og EU fastslår at det ikke er kriminelt at være medlem af eller yde økonomisk støtte til en fagforening.
Tilbage står altså faglig virksomhed, strejker og blokader, opfordring eller deltagelse i EU-modstand, solidaritetsbevægelser, anti-krigsbevægelse og politiske partier og grupper, der kriminaliseres. Almindelige demokratiske rettigheder som ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, organisationsfrihed vil med loven i hånden blive sat ud af kraft.”

Se Dorte Grenaas gennemgang af terrorloven her:
Terrorlov indfører politistat

Det er dette skrækscenario, vi begynder at se virkeliggjort. Dommen over Greenpeace er en principiel dom: Fra nu af kan alle organisationer holdes ansvarlige for deres medlemmers handlinger eller aktioner.

Greenpeace: Kollektiv afstraffelse

I en kommentar til dommen siger Greenpeace Nordens generalsekretær Lennart Daleus:
– Bøden er stor for en organisation som vores, der udelukkende baserer vores arbejde på frivillige bidrag fra enkeltpersoner. Vi må nu overveje om dommen skal ankes eller vi udelukkende skal bruge kræfterne på at søge loven ændret.

Lennart Daleus tilføjer:
– Den her dom viser med tydelighed at de politikere og andre, der udtrykte bekymring for at terrorpakken også kunne bruges til andet end til at ramme international terrorisme, har fået ret. Dommen er et brud med de fundamentale principper i et demokratisk retssamfund om, at individet er ansvarlig for egne handlinger – denne dag betyder, at der reelt er indført kollektiv afstraffelse i Danmark.”

Se
Greenpeace idømt bøde på 30.000 kr. efter terrorpakken
Pressemeddelelse Greenpeace 10.06.2005

Terrorpakken med dens bestemmelser om øget overvågning og registrering, udlevering til retsforfølgelse til udlandet og straf for politisk protest har ikke en eneste gang været brugt i en sag der drejer sig om terrorisme!

Dokumentation

Se også omkring terrorloven:

Terrorpakken undergraver retssikkerheden
Udtalelse fra Folkebevægelsen mod Nazisme (FMNs) landsmøde 8. juni 2002

Og Det Var Danmark
Af Thomas Koppel, komponist 28.05.2002

Vi vil ikke leve i et overvågningssamfund og en politistat
Stop Terrorkrigens tale ved manifestationen mod terrorpakken ved Christiansborg 30. maj 2002

Terrorpakke: første skridt til fascistisk stat
Af Troels Riis Larsen 15.11.2001

Tema

‘Terrorpakke’: Terror og statsterrorisme
Netavisens artikelsamling 2001-2002

Netavisen 22. juni 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne