Ole Krarup: Danmarks forhold til EU må debatteres  

Efter den markante afvisning af EU-grundloven i Frankrig og Holland – og aktuelle meningsmålinger der viser klart flertal for et nej i bl.a. Danmark, Tjekkiet, Irland, Tyskland og Storbritannien – har EU-topmødet besluttet at forlænge ratifikationsprocessen med et år.

EU’s regeringsledere må – modvilligt – erkende nederlaget for EU-grundloven. Alligevel tillader EU-eliten sig at fastholde den forkastede forfatning som Europas eneste fremtidsmulighed – og demonstrerer hermed på én gang afmagt og demokratisk underskud, udtaler Ole Krarup, som er medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

– EU-grundloven døde, da de franske og hollandske folk vendte ryggen til forslaget om en fælles grundlov for den fremtidige EU-stat. EU’s egne regler kræver, at alle lande skal godkende en ny traktat, før den kan træde i kraft. Derfor bør “tænkepausen” bane vejen for et Europa, der bevæger sig i en anden retning end den forkastede EU-grundlovs. Alt andet vil være en hån over for de europæiske demokratier.

– Det er tid til at åbne vinduerne til verden og lytte til befolkningerne. Vi ønsker et andet og langt bedre Europa end EU-grundloven tilbyder. Den nye situation kan bane vejen for en bedre fremtid for Europa og for Verden end EU havde planlagt med EU-grundlovens magtcentralisering, undergravelse af demokrati, krav om oprustning og anden galskab, siger Ole Krarup og tilføjer:

– Den danske regering bør nu tage initiativ til en grundlæggende debat om Danmarks fremtidige relation til EU. Folkebevægelsen opfordrer regeringen til at indlede den nødvendige debat om konsekvensen af den generelle og vedvarende skepsis over for EU-projektet blandt EU-landenes befolkninger

Den danske folkeafstemning er udskudt, men fra bl.a. Venstre og Socialdemokraterne lyder der nu forslag om folkeafstemninger, der skal afskaffe de danske undtagelser.

– Det er utroligt respektløst, når ja-politikerne ignorerer, hvor markant befolkningerne trykker på bremsen i EU. De er besat af en blind intergrationsiver og finder nu på nye måder at trampe på speederen, lyder det i en fælles udtalelse fra Folkebevægelsen mod EUs talspersoner Ditte Staun og Karina Rohr Sørensen.

– Der er ingen fornuftige grunde til at afskaffe en eneste af undtagelserne. Afskaffes retsundtagelsen, vil vi åbne totalt op for en retspolitisk udvikling, hvor danske og nordiske traditioner for rets- og menneskerettighedspolitik erstattes af overvågning, registrering og mindste fællesnævner. Det går ud over retssikkerheden, hvis Folketinget ikke længere skal beslutte om rettigheder og pligter for borgere i Danmark.

– Afskaffes forsvarsundtagelsen, kan vi ikke længere sikre, at det danske fredsarbejde går direkte gennem FN. Danmark skal målrettet støtte FNs arbejde i stedet for at bruge ressourcer på at opbygge et EU-militær. EU har jo andre målsætninger end at stå til rådighed for FN – blandt andet en målsætning om at forsvare egne interesser, udtaler talspersonerne og slår fast:

– Forsvarsundtagelsen sikrer, at Danmark deltager i FN-operationer under dansk flag, og at vi kan deltage i FN-operationer, som lige part med EU, men ikke som en del af en EU-styrke. Dette er ligeså naturligt, som at danske styrker ikke deltager, som en del af en fransk eller kinesisk styrke eller under fransk eller kinesisk flag.

Netavisen 17. juni 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne