Folkeafstemningen om unionsforfatningen er faldet 

På trods af at alle de danske Ja-partier efter det franske folks Non til unionsforfatningen svor på, at den danske folkeafstemning ville blive gennemført den 27. september, har Anders Fogh Rasmussen nu – med de samme partiers opbakning – måttet aflyse den.

Det sker efter at EU-krisetopmødet i Bruxelles i går udskød deadline for ratifikationsprocessen af traktaten med et år. Aflysningen (eller udsættelsen) af den danske folkeafstemning ligger direkte i forlængelse heraf.

– Beslutningen om at indstille folkeafstemningen den 27. september er en sejr for både den danske EU-modstand og for unionsmodstanden i det hele taget, siger Dorte Grenaa, formand for Arbejderpartiet Kommunisterne.
Men der er ingen grund til at tro, at Unionens nyliberale supermagtskurs dermed er stoppet. Unhionsmodstanderne må fortsætte kampen for at afsløre unionens og forfatningens reaktionære, imperialistiske og anti-folkelige karakter ud fra en kraftigt styrket position. Både i Danmark og på EU-plan.

Dorte Grenaa tilføjer:
Der er store muligheder for at konsolidere og styrke arbejderklassens og venstrekræfternes solidariske og internationalistiske Nej både i Danmark og ved at udbygge en stærk og koordineret bevægelse over hele unionen. Unionensprojektet befinder sig i sin dybeste krise nogensinde, og unionsmodstanden må benytte den til at forstærke kampen mod både den nuværende nyliberale union og dens fremtidsplaner om endnu mere af samme slags.

Topmødet veg udenom at erklære den nuværende forfatningstraktat for død og valgte i stedet en foreløbig 1-årig ‘tænkepause’. Danmark, Irland og Tjekkiet har derpå meddelt, at de planlagte folkeafstemninger aflyses, ligesom UK har gjort det tidligere.
Forfatningstraktatens videre skæbne i EU-regi er med ‘tænkepausen’ helt uvis. Det vælter ind med forslag om at ændre og ‘forbedre’ den.

Det er ikke af respekt for franskmændenes og hollændernes Nej, at ‘tænkepausen’ er indført eller de planlagte afstemninger aflyst. Det er først og fremmest frygten for flere Nej’er ved de planlagte folkeafstemninger, der har fået unionstoppen til at aflyse/udsætte dem. ‘Tænkepausen’ skal bruges til at finde udveje til at redde forfatningsprojektet efter at de to gamle EU-landes befolkninger har gjort det klart, at de ikke ønsker den og ikke støtter udviklingen af EU til en stadig større nyliberal og militaristisk supermagt.

Det betyder dog ikke, at Anders Fogh Rasmussen og Co. har opgivet den nuværende unionsforfatning:
– Det er for tidligt at sige noget om, hvad det fører til af overvejelser om traktaten, men jeg vil bare gerne fastslå, at vi i aften ikke på nogen måde har lagt op til at ændre i traktaten. Vi mener, det er en god traktat , erklærede den danske taber ved den franske og hollandske afstemning, da han meddelte, at den danske afstemning i september ikke ville blive til noget

Ja-siden har allerede erklæret, at der er tale om en ‘aktiv tænkepause’. Nogle af dem bebuder, at de vil have en folkeafstemning for at få fjernet de danske forbehold inden der igen skal stemmes om en unionsforfatning.

Den folkelige modstand mod unionen og dens forfatning er blevet kraftigt styrket overalt efter det franske og hollandske Nej. Alle meningsmålinger siden har vist et klart flertal for et Nej i Danmark.

Netavisen 17. juni 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne