Dansk dobbeltspil i FN  

Udtalelse vedtaget på Folkebevægelsen mod Nazisme (FMNs) årsmøde 11. juni 2005

Som nyt medlem af Sikkerhedsrådet i de Forenede Nationer (FN) har Danmark trods sin deltagelse i krigen og besættelsen af Irak fået stor indflydelse på betydningsfulde udenrigspolitiske spørgsmål og har gjort sin debut med et fordækt dobbeltspil, der vil underminere samarbejdet i fredsorganisationens 191 medlemslande,

Regeringen, Dansk Folkeparti samt Socialdemokratiet går ind for, at Danmark i stil med selvrådige USA har ‘ret’ til at skrotte de internationale konventioner og har ‘ret’ til at angribe og besætte andre lande hvor som helst og når som helst. Uden om FN og uden om Sikkerhedsrådet.

De aggressive hensigter kan sammenlignes med dem, der i sin tid var kendetegnende for det nazistiske Tyskland. Hitler & Co. krævede og fik i mange år ‘det internationale samfund’, dvs. vestmagterne, til at dukke nakken og i virkeligheden fremme den tyske eneherskers stræben efter verdensherredømmet.

I dag er der tale om den såkaldte Bush-doktrin, der ledes af den kristne fundamentalist i det Hvide Hus, George W. Bush. Ligesom i tilfældet Irak giver doktrinen ‘ret’ til uhæmmet og bevidst løgne­propaganda og uprovokerede angreb på lande, der vilkårligt stemples som ‘slyngelstater’.

Folkebevægelsen Mod Nazisme (FMN) har på sit årsmøde den 11. juni 2005 drøftet den danske de facto-tilslutning til Bush-doktrinen og advarer mod den splittelse og det udenrigspolitiske kaos, som en virkeliggørelse af de officielle danske og lignende planer uundgåeligt vil medføre.

Folkebevægelsen Mod Nazisme understreger, at verden har brug for FN og at fælles bekæmpelse af aggressionskrige, etniske konflikter, sygdomme, sult, analfabetisme og terrorisme bør foregår ved et ægte og loyalt samarbejde inden for FNs rammer.

FN blev skabt på erfaringerne fra de demokratiske kræfters samarbejde og dyrekøbte sejr i Anden Verdenskrig. Derfor skal FN ikke undermineres, men bevares og styrkes.

Danmark skal forsvare freden og ikke forandres til en slyngelstat – Dannebrog skal ikke gøres til et piratflag.

Netavisen 13. juni 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne