Unionsforfatning anbefales af fagtoppe  

Kommunistisk Politik 11, 2005

– Som man råber i skoven, får man svar, lyder et gammelt mundheld.
CO-Industri har i samarbejde med Dansk Industri (DI) foretaget en undersøgelse blandt 1.334 repræsentativt udvalgte danskere, der havde til hensigt at afdække vælgernes opfattelse af EU få måneder før folkeafstemningen om Unionsforfatningen.

De ”glemte” at stille følgende spørgsmål:
Mener du, at EU er en trussel mod den danske arbejdsmarkedsmodel?
Tror du, at EU billiger udflagning af danske arbejdspladser?
Føler du, at EU undergraver de sociale rester, vi har tilbage i Danmark?
Regner du med, at EU vil respektere fagbevægelsens tilkæmpede rettigheder og kampredskaber?
Vurderer du, at EU er en fredsskabende magtfaktor?

Man kunne fortsætte med en byge af disse relevante spørgsmål, og derefter slutte af med det afgørende:
Stemmer du JA eller NEJ til Unionsforfatningen?
Disse relevante og nærværende spørgsmål ville sandsynligvis lægge sig tæt op af den danske – specielt arbejdernes – modstand og mistro til EU og dets forfatning.

Derfor har DI og dets partner i dansk fagbevægelse (CO-Industri) fundet ud af, at det vil være betydeligt mere givtigt at læne sig op af årtiers løgne og manipulationer, hvorfor de har stillet spørgsmålet:
Vil resultatet af afstemningen om EU-traktaten have betydning for Danmarks konkurrenceevne?

Spørgsmålet forholder sig ikke til, hvem der har gavn af en større dansk konkurrenceevne, men resultatet giver ikke overraskende sig selv: Seks ud af ti mener, at afstemningen har betydning for konkurrenceevnen – men omvendt mener 40 pct. altså, at det ikke vil have betydning!

Dansk Metal, hvis formand Thorkild E. Jensen også er formand for CO-Industri, jubler over de 60 pct. og fastslår som ved enhver anden afstemning, der har fundet sted i Danmark angående EU/EF/EEC siden 1972:
– Vi kan ikke stå alene!

Det er genialt! Hvem har påstået, at Danmark nogen sinde behøver at stå alene? Tværtimod! Konsekvente unionsmodstandere ønsker og kræver ligeværdighed i samhandel på tværs af alle landegrænser, mens unionstilhængere har opbygget handels- og toldbarrierer, der i konkurrence med USA afskærer fattige kontinenter.

Det bliver dobbelt hyklerisk, når Dansk Metal i denne henseende opkaster sig til at ville forsvare danske arbejdspladser. Netop Dansk Metal har argumenteret for, at udflagning gavner dansk erhvervsliv og – dermed – arbejdspladser. Lyt selv en gang til hulheden: Udflagning gavner danske arbejdspladser!
Var der nogen, der sagde Erasmus Montanus?

Nu ved man jo, hvor man har Dansk Metal. Værre står det til, når forbundet 3f melder sig under de samme EU-positive faner. Ved sammenlægningen mellem SiD & KAD ved nytår er der tilsyneladende sket et skred i det tidligere delte SiD. Den ny hovedbestyrelse i 3f har for nylig med et flertal på 44 kontra 24 anbefalet et JA til Unionsforfatningen.

SiD’s tidligere formand Poul Erik Skov Christensen, der også er nuværende formand for 3f , er tydeligvis lettet over den nye konstellation, der matcher hans egen positive holdning til Unionsforfatningen:
– Der er ikke dramatiske ændringer i den ny traktat. Men jeg mener, at vores afstemning giver et klart signal om, at vi er nødt til arbejde sammen over grænserne, hvis vi skal have indflydelse på begivenhederne i en stadig hurtigere globalisering.

Tonearten mellem de to store danske fagforbund er nøje afstemt: Vi kan ikke stå alene!
Vi står last og brast med europæisk monopolkapital i konkurrence med andre stormagter og imod de fattige kontinenter.

3f og Dansk Metal risikerer at gøre regning uden vært. For det første risikerer de, at det franske folk vælter forfatningen med et brag. Hvis Fogh Rasmussen alligevel gør alvor af sin trussel om at gennemtvinge en folkeafstemning, så er det stadigt usikkert, om forbundslederne igen vil blive underkendt af egne medlemmer.

Netavisen 26. maj 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne