Greenpeace tiltalt efter paragraf fra terrorpakken 

Pressemeddelelse
København 12.Maj 2005

Greenpeace bliver nu som den første organisation herhjemme tiltalt efter en af paragrafferne, der blev ændret i forbindelse med vedtagelsen af terrorpakken for en protest-aktion mod gensplejsning den 13. oktober 2003 ved landbrugets hovedkvarter Axelborg i København.


Dette banner medfører en sigtelse efter terrorparagraffen!

Aktivisterne trængte ind i Axelborg og hængte et kæmpebanner op. Samme metode har Greenpeace aktivister brugt ved snesevis af tidligere aktioner, og det plejer at udløse en bøde til hver enkelt aktivist.

For første gang anklages nu også organisationen Greenpeace med en paragraf ændret med den såkaldte terrorpakke. Helt enestående og for første gang nogensinde har Politianklageren besluttet at rejse tiltale mod Greenpeace som organisation ved at gøre brug af den med terrorpakken ændrede §306.

Før ændringen kunne virksomheder og organisationer kun tiltales hvis de havde foretaget ulovlige handlinger med økonomisk vinding for øje. For også at ramme terrororganisationer dækker paragraffen nu – efter sin ordlyd – helt bredt.

Advokat Steen Bech udtaler:
”Det er denne ændring der har gjort det muligt for anklageren at rejse tiltale mod Greenpeace som organisation. Det er uhørt at terrorpakken på den måde rammer organisationer der bygger sit arbejde på fredelige ikke-voldelige metoder. Aktioner af den slags som Greenpeace aktivister gennemføre bygger på hæderkronede principper om civil-ulydighed hvor individet tager ansvar for sine egne handlinger. Det bør man ikke straffe kollektivt”.

I dag, den 12 maj, har politiadvokat Jens Rasmussen udtalt til Ritzau, at ændringen af §306 intet har at gøre med terrorpakken udover at den blev foretaget på samme tid. Dette er IKKE korrekt. Justitsministeriet skrev selv i lovforslaget om terrorpakken om ændringen af §306:
“Justitsministeriet finder på den baggrund, at gennemførelsen af artikel 5 i FN’s terrorfinansieringskonvention bør ske ved en ophævelse af kravet i straffelovens § 306 om, at overtrædelsen skal være begået for at skaffe den juridiske person vinding.” (1).

Note 1:
L 35 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terrorisme m.v.).
http://www.ft.dk/Samling/20012/lovforslag_som_fremsat/L35.htm

Se også

Ny ‘terrorpakke’ truer demokratiet
Folkebevægelsen Mod Nazisme 2004

‘Terrorpakker’ i aktion
Kommunistisk Politik 17.2002

Vi vil ikke leve i et overvågningssamfund og en politistat
Stop Terrorkrigen 30. maj 2002

Frihedskamp & terror skal ikke sidestilles
Folkebevægelsen Mod Nazisme 2002

Terrorlov indfører politistat
Af Dorte Grenaa Kommunistisk Politik 26, 2001

Terrorpakke: første skridt til fascistisk stat
Af Troels Riis Larsen 15.11.2001

Terrorpakken – et frontalangreb på demokratiet og ytringsfriheden
Netavisen 31. oktober 2001

Netavisen 13. maj 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne