Erkendelse, undskyldning, kompensation  

Åbent brev til den danske regering!

Af Modstandsfolkenes Fællesfond
4. maj 2005

Fra fejringen af frihedsbudskabet 4. maj på Rådhuspladsen, København

Til markering af 60-året for Danmarks befrielse fra nazismen den 4. maj 1945 og erindring og advarsel til eftertiden henstiller Aktive Modstandsfolk og Modstandsfolkenes Fællesfond til regeringen, at den erkender danske myndigheders ulovlige, politiske overgreb imod danske og udenlandske modstandsfolk samt religiøst forfulgte før og under den tyske besættelse af Danmark 1940-45.

Regeringen opfordres til offentligt at undskylde og beklage de grundlovsstridige krænkelser og manglende respekt for de basale menneskerettigheder.
Regeringen anmodes desuden om i henhold til vedlagte fuldmagter at bevilge en symbolsk kompensation på 500.000 kr. til hver af de nulevende, der blev ramt af den forkastelige vold i nazismens interesse.

Flere af de erstatningsberettigede har ønsket at donere kompensationsbeløbet til Modstandsfolkenes Fællesfond, der vil anvende midlerne til fange- og modstandsforeningernes drift og til belysning af modstandsbevægelsen og dens aktører ved støtte til bøger, udstillinger, dokumentarfilm, studierejser, møder og andre relevante former for oplysningsvirksomhed.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen har givet udtryk for en vis anerkendelse af modstandsbevægelsens indsats og har udtalt sig kritisk om den uværdige kollaboratiospoltik.
Statsministerens overvejelser om en undskyldning til 19 jøder bør dog rettelíg udvides til at omfatte de næsten 500 andre forfulgte og udleverede.

Ny efterforskning har vist, at i det mindste følgende tyske modstandsfolk, der deltog i den danske frihedskamp, blev arresteret, udleveret og henrettet: Willi Boller, Conrda Blenkle, Max Ciesielsky, Kurt Granzow, Karl Nieter Ernst Prussat, Ernst Sasse, Liselotte Schlachsis.

En handling som den skitserede fra regeringens side vil betyde en vis oprejsning efter den begåede uret og bryde et tabu.

Med venlig hilsen
f. Modstandsfolkenes Fællesfond

Frede Klitgård

I et følgebrev til den danske regering v/ statsminister Anders Fogh-Rasmussen redegør Modstandsfolkenes Fællesfond for to sager, der berettiger til dobbelt kompensation: Poul Bogs, der to gange blev arresteret af dansk politi og udleveret til dødsdom (sagen omtalt i Håndslag 2, 2002) samt Frede Klitgård, der blev udleveret til det tyske Gestapo af dansk politi den 15. september 1943 – altså efter at den danske kollaborationsregering formelt var trådt tilbage og der var militær undtagelsestilstand. Sagen er omtalt i Den parlamentariske Kommissions beretning, bind VII, pg 374ff og i Håndslag 3, 2004.

Netavisen 5. maj 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne