Fornyelse  

Faglig kommentar
Kommunistisk Politik 9, 2005

Toppen af dansk fagbevægelse fik i alliance med S-borgmestrene deres kandidat valgt som formand for Socialdemokraterne. Den Gucci-svingende Helle Thorning-Schmidt (eller er det Gucci, der svinger med hende?) arbejder på højtryk for at skabe den ny socialdemokratiske vision. Hun blev valgt på fornyelse, og hun vil gennemføre det.

LO’s Ugebrev A4 har faktisk lavet en analyse ”Thornings kapløb med tiden”, der tager forskellige problemstillinger op for den nye formand: muligheden for fortsatte fløjkrige; hensynet til både S-borgmestre og fagbevægelsen kan få bukserne til at revne; politisk pres fra Fogh-regeringen: Forude lurer komplicerede forhandlinger om kommunalreform og velfærd, der vil bringe S-formanden i svære dilemmaer.

Analysen angiver nøgleordene for den nye visionære tankegang: en moderne form for tryghed, integration og en ny lighedsdagsorden:

•  Tryghed bliver et nøgleord. Fremover handler tryghed ikke bare om job og økonomi, men også om kriminalitet og skoler.

•  Socialdemokraterne vil gøre udlændingedebatten til et vinderemne. Man vil stå klippefast på stramningerne, men skånselsløst kritisere regeringens manglende indsats for integrationen.

•  Fokus på den moderne ulighed. Det handler ikke primært om økonomisk omfordeling, men en ny politik i krydsfeltet mellem arbejdsmarked, social- og uddannelsespolitik. Man vil se en markant ændring i skolepolitikken.

•  Allerede i denne uge begynder et omfattende politisk udviklingsarbejde, der skal kulminere med en samlet vision ved den socialdemokratiske kongres til september. Fælles politiske udspil med fagbevægelsen overvejes.

Thorning-Schmidt erklærede som det allerførste, at fløjkrige i Socialdemokratiet var en saga blot, hvorefter hun understregede, at fornyelsen vil blive gennemført: Hvis man ikke ville med på den galej, kunne man blive hjemme! Få timer efter fyrede hun Bjarne Lausten, ordfører på efterlønspolitikken, fordi han formastede sig til at fastholde partiets politik, der var besluttet af kongressen.

Dette var den første konkrete beslutning, det første skridt, der signalerede flere ting: fastholdelse og styrkelse af en ledelsesstil, der giver formanden ret til at forkaste demokratisk vedtagede beslutninger, samt at fornyelse og socialdemokratiske visioner betyder nedskæringer. Forringelsen af efterlønnen er ikke til at tage fejl af.

Det vil blive fulgt konsekvent op i de to kommende forhandlinger med omfattende virkninger: kommunal- og velfærdsreformen. Hun har med sin kritik af Lykketofts linje på disse spørgsmål klart tilkendegivet, at hun er imødekommende over for VK-regeringens forhandlingsgrundlag.
Fornyelsen skal omsættes til en moderne tryghed, hvor job og økonomi nedtones til fordel for stramninger på det retspolitiske område. Det bliver et sandt kapløb med Lene Espersens stramninger.

Socialdemokratiets politik har i årtier været ”midtersøgende”. Kendsgerningen er, at den såkaldte politiske midte har rykket sig langt, langt ud på højrefløjen. Thorning-Schmidts kurs vil bringe Socialdemokraterne tættere på midten af den politiske højrefløj. Hvorvidt hendes hjerte sidder til venstre rent biologisk, må overlades til lægerne at bestemme, men det politiske ståsted er ikke til at tage fejl af.

Socialdemokraterne har atter valgt sig en formand, der var de radikales foretrukne kandidat. Det var ikke blot et valg af formand; det var først og fremmest et valg af den mest realistiske statsminister. Følgevirkningerne bliver mærkbare: mere liberalisme, privatisering, nedskæring og krig!

Mens hun således svinger med Gucci-tasken i den ene hånd, så føres nedskæringskniven med den anden.
Lad LO om at klappe i deres fedtede hænder.
Det bliver arbejderklassen og borgerne, der kommer til at betale.

Netavisen 29. april 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne