”Job-bevis er løsningen”  

En fremrykkelse af ansættelsesbeviset til første dag vil standse fup og svindel med illegal arbejdskraft, erklærer Socialdemokratiet.

Kommunistisk Politik 8, 2005

Underbetaling og misbrug af udenlandsk arbejdskraft har to sider: Den legale og den illegale eller ulovlige. Der har i årevis – også før EU blev udvidet med ti østeuropæiske lande – været stor fokus på den illegale side. Det gælder ikke mindst det officielle Danmark med regering, politikere, presse og fagbosser i spidsen. Der er blevet fremsat løfter og garantier på, at der med østudvidelsen ikke ville finde ulovligheder sted.

Fra demonstrationen mod ‘service-direktivet’ (Bolkestein),
Unionsforfatning og Irak-krig i Bruxelles den 19. marts

Alligevel er der – ikke mindst via fagforbundet 3f’s lokale afdelinger – blevet afsløret masser af sager. Disse, som kun afdækker toppen af isbjerget, er til tider ført til doms – med meget milde domme. Senest har Esbjerg politikreds med en vis stolthed meddelt, at det er lykkedes at afslutte ti sager. Udgangen på disse blev bøder mellem 3.000 og 48.000 danske kroner. Dommene står sjældent mål med profitten, der er opnået med misbruget og ulovlighederne.

Nu har Socialdemokratiet tilsyneladende fundet de vises sten, der skal bringe ulovlighederne til afslutning:
– Skal man effektivt bekæmpe plat og brug af ulovlig udenlandsk eller sort arbejdskraft på det danske arbejdsmarked, skal der være papir på et ansættelsesforhold allerede fra første ansættelsesdag. I dag kræves beviset først efter en måneds ansættelse , forlyder det fra partiets arbejdsmarkedsordfører Jan Petersen som fortsætter:
– Det handler om, at få skilt fårene fra bukkene, så dem, der omgår reglerne med alle mulige krumspring og fiduser, ikke nasser på det store flertal, der følger love og spilleregler på det danske arbejdsmarked.

Jan Petersen vil fremsætte forslaget i Folketinget. Han finder, at det også vil komme regeringens fair play-kampagne i møde, hvilket indikerer, at han forventer tilslutning fra denne kant. Regeringen har hidtil afvist forslaget, så Jan Petersen håber, at det vil kunne trække et flertal med sig uden om den, ”hvis ikke de kommer på bedre tanker”. Dette vides endnu ikke, men Jan Petersen har til gengæld allerede opnået tilslutning fra i hvert fald dele af fagbevægelsen.

I bygningsarbejdernes paraplyorganisation Bygge-, Anlægs- og Trækartellet hilses det socialdemokratiske forslag velkommen:
– Vi mener også, at fordelene er så mange gange flere end de ulemper, der er forbundet med det, siger sekretariatsleder Gunde Odgaard. BAT-kartellet har ved flere lejligheder over for partierne bag Østaftalen netop foreslået at kræve ansættelsesbevis fra første dag.

Såvel Jan Petersen som Gunde Odgaard peger på, hvad der uomtvisteligt er rigtigt, at det vil gøre det lettere for politiet at kunne gribe ind over for ulovligheder. Statsadvokaten for Sjælland har eksempelvis netop underkendt, at politiet kan stoppe arbejdet, hvis udstationerede håndværkere ikke inden for en kort tidsfrist kan bevise, at arbejdet udføres lovligt.

Alligevel vil forslaget kun være ”et plaster på såret”. Det vil ingenlunde lukke for de mange lovovertrædelser, hvilket de mange milde domme konstant frister arbejdsgiverne til at forsøge sig med.

Hvad værre er, så er det danske arbejdsmarked gennem de sidste 15-20 år ved EU-direktiver blevet undergravet. Det sker systematisk og lovligt. Det er eksempelvis muligt for danske arbejdsgivere at entreprenere udenlandsk arbejdskraft i en periode op til at halvt år på deres hjemlands overenskomster – helt legalt!

Det seneste eksempel – som Kommunistisk Politik blandt andet beskrev indgående i sidste nummer – er det såkaldte Servicedirektiv, også kaldet Frankenstein-direktivet efter kommissær Bolkestein, der ville tillade alle former for tjenesteydelser udført af udenlandsk arbejdskraft til en aflønning efter hjemlandets overenskomster.

EU blev på grund af omfattende demonstrationer nødt til at tage direktivet af bordet i sin nuværende form, men Kommissionen har ikke lagt skjul på, at intentionerne bliver fastholdt i et nyt mere spiseligt direktiv.
Her tæller et ansættelsesbevis ikke som nogen trøst.

Se også
EU-målsætning i krise
Kommunistisk Politik 7, 2005

Netavisen 12. april 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne