Nej til Agenda 2010, forfatning og EU!  


Faglig kommentar
Kommunistisk Politik 7, 2005

Til september skal den danske befolkning stemme om EU-forfatningen, hvis ikke den franske befolkning med arbejderklassen i spidsen forinden forpurrer projektet med et NEJ, hvilket meget tyder på. Op til EU’s halvvejsmøde i Bruxelles, der fandt sted sidste weekend, viste meningsmålingerne 54 contra 46 pct. i modstandernes favør.

Halvvejsmødet var ikke et ligegyldigt rutinemæssigt møde, men vigtigt i den forstand, at det skulle tage pulsen på bestræbelsen på at styrke EU som stormagt i konkurrence med Rusland, Kina, Japan og supermagten USA. Denne kamp føres på flere planer, heriblandt en forøget udbytning af EU’s arbejderklasse og borgere, hvilket den såkaldte Agenda 2010 – besluttet på topmødet i Lissabon år 2000 – lægger retningslinierne for. Formålet er yderst klart beskrevet: ” ..at gøre EU til verdens mest konkurrencedygtige og dynamiske, vidensbaserede økonomi, baseret på social tryghed og holdbar udvikling ”.

Der var op til halvvejsmødet lagt op til, at den sociale tryghed ikke bare i indhold, men også i formulering skulle nedtones kraftigt. Desuden skulle det såkaldte Bolkesteindirektiv , der i folkemunde er omdøbt til Frankensteindirektiv , og af EU-kommissionen forskønnet til Servicedirektiv , behandles. Direktivet ligger lige i forlængelse af indholdet og formålet med Agenda 2010 , og ville betyde, at tjenesteydelser i EU-lande skulle aflønnes til en tarif, der svarer til ”oprindelseslandet”, hvilket i mange tilfælde ville sige tredjeverdenslandes eller i endnu flere tilfælde ville være østeuropæiske lønninger.

Halvvejsmødet blev mødt med massive protester fra 60-100.000 EU-arbejdere, der i Bruxelles’ gader klart gav udtryk for deres harme. Udgangen på mødet blev, at man i situationen så sig nødsaget til at bøje af for arbejdernes krav: Formuleringen Social tryghed blev fastholdt i ord, og Frankensteindirektivet skal justeres.

Bemærkelsesværdigt er tilliden i den franske arbejderklasse og befolkning til EU’s hensigter med at vise imødekommenhed ikke vokset: Modstanden efter topmødet er status quo: 54 contra 46!

Målsætningen for Agenda 2010 er i krise. EU-kommissionen har travlt. Projektet halter – ikke mindst grundet den voksende modstand – hverken økonomien eller den såkaldte sociale tryghed matcher ambitionerne:
”De strukturelle reformer i EU har ikke givet de ønskede resultater. Produktiviteten er i de seneste år halveret, og EU’s vækst ligger nu under to pct. Endvidere viser seneste rapport fra Kommissionens arbejdsmarkeds og socialafdeling, at der nu er 19,1 millioner arbejdsløse i EU, og at der er 68 million EU-borgere, der lever i fattigdom eller i fare for at ryge ud i fattigdom.”

Det danske LO stiller sig i det europæiske faglige samarbejde (EFS) beredvilligt til rådighed for at nå ambitionerne:
”Lissabon-strategien er sat under et meget stort forandringspres. Næsten alle bedømmelser går på, at vi (Kommunistisk Politik’s fremhævning) ikke når målene for 2010. Den nye kommission har derfor lagt en ny kurs for at nå målsætningerne.

Der er intet nyt i, at LO er unionsliderlig. Det står værre til, når erklærede faglige modstandere af EU ikke kan gennemskue EU-kommissionens klare hensigter. Ole Jensen fra Fagligt Ansvars beskæftigelsesgruppe – og i hvert tidligere sekretariatsmedlem af Fagbevægelse mod Unionen – indskrænker sig til at efterlyse en debat:

– Vi burde diskutere, om vi overhovedet er interesseret i, at EU Kommissionen sætter dagsordenen for social- og arbejdsmarkedspolitikken. Og hvis vi er, hvad er det så for en politik, vi vil have på de områder , udtalte han inden halvvejsmødet på vegne af Fagligt Ansvar .

Danske fagforenings og forbundsledere har i Fagligt Ansvar-regi brugt de seneste tre år på at diskutere politik som alternativ til Fogh-regeringen. Mens 60-100.000 arbejdere – på vegne af millioner – har gennemskuet EU’s hensigter og protesterer i Bruxelles’ gader, så vil den såkaldte faglige opposition og venstrefløj diskutere videre?

Der er op til den danske folkeafstemning brug for at sige tingene ligeud:
Nej til Agenda 2010, EU-forfatning og EU!

Netavsien 2. april 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne