Tvangsaktivering blomstrer

Den officielle begrundelse for aktivering af kontanthjælpsmodtagere er at hjælpe dem med en tilvænning til arbejdsmarkedet. Realiteterne er grov udnyttelse og skræmmende forhold uden rettigheder, der har til formål at skræmme dem væk fra kommunernes pengekasser.

Kommunistisk Politik 6, 2005

Tvangsaktivering skyder knopper, som var det i ansigtet på en fjortenårig dreng.

Bedst som arbejdsmarkedsrådet i Vejle efter råd fra kammeradvokaten har erkendt, at Egtved og Fredericia kommune på linje med fem andre landet over forbrød sig mod dansk lovgivning, da kontanthjælpsmodtagere i aktiveringsfabrikker blev sat til at samle stempelkander for Bodum som betingelse for kontanthjælpen, så er det en kendsgerning, at tvangsaktivering florerer som aldrig før.

Landsforeningen af Arbejdsledige (LA) har i deres seneste udgivelse igen dokumenteret, at aktiveringen ikke bare breder sig, men også at forholdene for de aktiverede er ydmygende, underbetalte og totalt urimelige, når det gælder arbejdsforhold.

Det er ikke kun behandlingen af de aktiverede, der er under al kritik. Det gælder i sandhed også behandlingen af de sager, som bliver rejst over for kommuner, arbejdsmarkedsråd og andre myndigheder.

Nykøbing Falster

Således oplevede en kontanthjælpsmodtager i Nykøbing F. at blive tvangsaktiveret i en svømmehal, hvor hun måtte stille til vagter om aftenen og i weekenden uden at få en øre mere for det. Hun protesterede sidste sommer til arbejdsdirektoratet med blandt andet det formål at få belyst en kontanthjælpsmodtagers rettigheder. Sagen blev videregivet til arbejdsmarkedsstyrelsen, som 4½ måned senere svarede hende … med ingenting. LA forsøger nu via det sociale nævn at få rettet op på misforholdet.

Sæby

Aktiverede i Sæby kommune klagede allerede i november 2004 over ekstremt dårlige og farlige arbejdsforhold: Manglende udsugning ved arbejde med kemikalier, farligt skovarbejde, manglende vejledninger og langvarige tvangsaktiveringsforløb var nogle af klagepunkterne. Socialudvalgsformand Hanne Christensen udtalte den gang:
– Jeg vidste ikke, at de aktiverede var så kede af deres dagligdag. Det vil jeg omgående se på, og jeg tager sagen meget alvorligt .
Siden er tvangsaktiveringen fortsat uændret. Den lokale afdeling af 3f , som er gået ind i sagen, forventer, at en rapport er ”på trapperne”.

Randers

Randers kommune benytter et såkaldt produktionshus med det prominente navn Team Kronjylland. I kommunen benyttes den praksis, at samtlige ansøgere til kontanthjælp bliver sendt en tur forbi Team Kronjylland, hvor forholdene er så ydmygende og fornedrende, at kommunen er mistænkt for bevidst at chikanere de potentielle kontanthjælpsmodtagere med det formål at få dem til at frafalde kravet om en overførselsindkomst.

I andre kommuner har jobkonsulenterne betegnet Randers kommune for at have indført ”V.K.H.-strategien”: Vådt, koldt og hårdt.
To nyuddannede kvinder fik de barske og ydmygende forhold at mærke: De måtte ikke have deres mobiltelefoner tændt, selvom de ventede opkald fra arbejdsgivere, som de havde søgt arbejde hos. De måtte ikke tale indbyrdes, og der blev ikke givet vejledning, når de blev sat til at betjene vinkelslibere. De protesterede og sendte Byrådet i Randers et fire siders langt klagebrev, som skulle behandles for et par uger siden.

Hvor er fagbevægelsen?

Eksemplerne er overhovedet ikke enestående. Kommunistisk Politik har tidligere beskrevet forholdene i andre kommuner, som læner sig helt op af de senest kendte og aktuelle sager.

Det er ikke redaktionen bekendt, at der eksisterer så meget som én kommune, der ikke betjener sig af et produktionshus, en aktiveringsfabrik eller lignende, hvor arbejdsforholdene er helt urimelige.

Det er samtidig en kendsgerning, at det er utroligt vanskeligt at dokumentere, at forholdene er ulovlige, af den klare grund, at der ikke eksisterer rimelige regler, aftaler endsige lovgivning på dette område. Kommunerne kan med andre ord benytte sig af et marked, der bedst kan betegnes som Det Vilde Vesten, hvor de svageste behandles uden rettigheder.

Så meget mere sørgeligt er det, at fagbevægelsen stort set forbigår problemet i tavshed. Bortset fra enkelte 3f-afdelinger skal man kigge langt efter protester fra den kant, hvilket forklares med: De er jo ikke medlemmer .

Derfor må et initiativ fra ansatte i den grafiske branche i København hilses velkommen. De har indledt en underskriftsindsamling under overskriften ”Stop umyndiggørelsen af vore arbejdsløse kollegaer” . Det er ganske vist kun rettet mod ydmygelsen af dagpengemodtagere, men kan i det mindste sætte fokus på problemstillingen.

Se også
Misbrug af udstødte er regelen
Kommunistisk Politik 19, 2004

Netavisen 15. marts 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne