Unionsafstemningen langt fra afgjort

Intet er afgjort om unionsforfatningen: Næsten halvdelen af danskerne har ikke besluttet sig til, hvad de vil stemme. Statsministeren lyver om udgifter til information – og unionsmodstanderne må for alvor mobilisere.

Næsten halvdelen af danskerne ved ikke, hvad de skal stemme til folkeafstemningen om EU-forfatningen den 27. september. To tredjedele af vælgerne føler sig desuden dårligt informeret om indholdet i forfatningen, skriver Jyllands-Posten på baggrund af en undersøgelse, foretaget af analyseinstituttet Rambøll Management.

Ifølge undersøgelsen fører Ja-siden -.men ikke afgørende. 33 pct. af danskerne vil stemme ja til EU-forfatningen, mens 21 pct. vil sætte kryds ved nej, siger undersøgelsen. Ikke mindre end 46 pct. af danskerne erklærer sig i vildrede.

Selv Nej-siden halter bagefter, er undersøgelsen særdeles opmuntrende for unionsmodstanderne. Den viser, at intet er afgjort, selvom danskerne gennem dominansen af unionspolitikere i folketinget og medierne er blevet oversvømmet med ja-propaganda. Ikke mindst i forbindelse med SFs overgang til at støtte unionsforfatningen af det nyliberale og militaristiske unionsprojekt.

Sagt på en anden måde: Den bevidste ja-side, tilhængerne af unionen og Europas Forenede Stater, er mobiliseret. Henved en tredjedel af befolkningen har reelle (ikke mindst økonomiske) interesser i et ja – to tredjedele har interesse i et nej, fordi unionen forringer deres vilkår.

Nej-kampagnen er endnu dårligt kommet i gang og meget lidt synlig i medierne. Den kommer til at slås op ad bakke – men et tredje dansk nej ved en unionsafstemning er absolut inden for rækkevidde.

Jyllands-Posten konstater da også:
”Folkeafstemningen om EU’s forfatningstraktat tegner til at blive en gyser på linje med tidligere skæbnevalg om Danmarks tilhørsforhold til Europa”

En meget stor del af vælgerne føler sig dårligt informeret om unionsforfatningen – og det er med god grund. Der er hverken kommet saglig eller alsidig oplysning ud. Og statsminister Anders Fogh Rasmussen har nægtet at sende afstemningsgrundlaget – uniuonsforfatningen – ud til vælgerne. Påskuddet er at det vil være ‘for dyrt’. Men det vil koste en brøkdel af, hvad Ja-siden, bakket op af de store monopoler, bruger på at få danskerne til at stemme mod deres interesser.

Da statsminister Anders Fogh Rasmussen torsdag den 3. marts meddelte, at forfatningen – officielt i Danmark kaldt ”Traktat om en Forfatning for Europa” – ikke skal ud til vælgerne, var begrundelsen, at Statsministeriet havde beregnet prisen til 150 millioner kroner.
Derfor kaldte Anders Fogh Rasmussen husstandsomdeling for ”et stort spild af penge og meget lidt oplysning”.

Folkebevægelsen mod EU har imidlertid undersøgt sagen – og det viser sig (lidet overraskende) at Fogh og Statsministeriet ikke taler sandt.

•  Der er ikke hold i argumentationen. Hvis EU-grundloven optrykkes og husstandsomdeles som adressesløs forsendelse til landets 2,4 millioner husstande, så er prisen kun omkring 50 millioner kroner, udtaler Ditte Staun, talsperson for Folkebevægelsen mod EU, som har undersøgt de reelle omkostninger hos bl.a. Post Danmark.

– Folketingets partier bør tage sagen op igen og give befolkningen reel mulighed for at læse den tekst, de skal stemme om den 27. september, siger Ditte Staun.
– Det er en rimelig investering i at gøre en vigtig beslutning mere fair og demokratisk. Og hvis ja-partierne kan anbefale et ja til teksten, så kan den vel også tåle vælgernes øjne. Men det er måske dér problemet ligger – nemlig at EU-grundloven i sig selv rummer mange klare argumenter for et nej til EU-præsident, til EU-udenrigsministerium, til EU-krav om militær oprustning og til afskaffelse af en fast dansk kommissær.

Anders Foghs beslutning er en grov manipulation, baseret på et løgnagtigt grundlag. Fogh er på vej i krig igen – denne gang unionskrigen.
Derfor skal danskerne ikke have reel information om, at unionsforfatningen grundlovsfæster nyliberalismen som økonomisk doktrin og forpligter unionen og medlemslandene til en fortsat militarisering med henblik på at blive en militær verdensmagt.

Opinionsundersøgelsen fra Rambøll viser også, at der er grund til at Ja-siden frygter reel oplysning – og til at unionsmodstanderne for alvor går i gang med at mobilisere til et Nej.

Netavisen 14. marts 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne