Nye mål  

Faglig kommentar
Kommunistisk Politik 5, 2005

Fogh var ganske vist efter valget knap så kry som den daværende socialdemokratiske statsminister Nyrup, der med fire strittende fingre entrede Folketinget i marts 1998, ”Four more years”, men netop den britisk-amerikanske version af de fire yderligere år passer som fod i hose til Foghs rolle som skødehund for Bush.

Dansk industri, der trækker i trådene på marionetdukken Fogh og har købt valgresultatet for ham, bliver da også rundhåndet belønnet for den danske kriminelle deltagelse i blandt andet Irak. Danmark er nemlig ved at opruste som krigsnation. Det er ikke længere kun Maersk-koncernen ved sin direkte tilstedeværelse i krigszonen, der høster den bloddryppende profit. Danske våbenfabrikanter kan se frem til kapitalindsprøjtninger, der vil være af en sådan størrelsesorden, så det betegnes som en ketchupeffekt ! I tredje række vil andre virksomheder modtage nogle dryp af bygerne, fordi udenlandske våbengiganter er forpligtet til at tegne kontrakter med dansk industri.

I de kommende år skal ”forsvaret” købe materiel for milliarder, og de udenlandske producenter er tvunget til at købe produkter for et tilsvarende beløb. Hertil kommer, at Danmark allerede i dag mangler ordrer for 6,3 milliarder kroner. De store skyldnere er to amerikanske våbengiganter: Augusta Westland og Lockheed Martin.

Fogh burde ændre forsvarsministeriet til dets rette navn: krigsministeriet!

Også på den hjemlige front udkæmper Fogh et slag. Det er fortrinsvis rettet mod den arbejdende og udstødte del af befolkningen. Dele af strategien er afdækket i regeringsgrundlaget, kaldet Nye mål , mens andre dele klogelig bliver holdt tæt ind til kroppen.

Nye mål erklærer absolut intet nyt fra denne front!

VK-regeringen stiller 60.000 nye arbejdspladser i udsigt inden år 2010. For to et halvt år siden proklamerede de – sammen med S – 87.000 flere arbejdspladser. Det skete i forbindelse med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde , der også forringede kontanthjælpen for tusinder af udstødte: Det skal jo kunne betale sig at arbejde .

I den sidste VK-periode er antallet af arbejdspladser reduceret med 30.000, hvilket ikke er så underligt i betragtning af, at statsfonde (IFU, IØ og IMØ) støtter danske firmaer med udflagning af – indtil videre – titusinder arbejdspladser.

Skærer man glasuren væk fra planerne, så fremgår det, at Nye mål betyder flere tilskudsjob, der ikke giver ret til at genoptjene dagpengeretten. Det betyder indslusningsløn, der allerede skammeligt er indarbejdet i det nye overenskomstforlig for 200.000 statsansatte. Det sker af ”hensyn” til personer med anden etnisk baggrund, som belønnes med 80 pct. af den overenskomstbestemte løn – bortset fra at de 80 pct. nu er overenskomstbestemt – under forudsætning af, at de ansatte stemmer JA til løntrykkeriet.

Nye mål betyder, at den gamle mesterlære skal genindføres, den almene uddannelse fjernes, og kæft, trit og retning genindføres. I stedet udstikkes løfter om, at alle unge skal sikres en uddannelse – trods det faktum, at regeringen fjernede skolepraktikordningen for titusinder af unge.

Til gengæld nævner regeringen ikke noget om planerne, der indeholder angreb på eksklusivparagrafferne eller forringelser for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, men de eksisterer! Så sent som i efteråret varslede regeringen nye angreb på overførselsindkomsterne, hvis den kom til magten igen. Det er kun Dansk Folkepartis vaklende holdning, der har fået regeringen til ikke at indskrive eksklusivaftalerne ind i Nye mål .

Nye mål indeholder også en tiltrædelse til EU-forfatningen, som VK sammen med S så succesrigt har fået SF med på. I disse dage fastlægges valgdatoen for denne begivenhed. Skulle monopolerne få held med dette projekt, står faglige rettigheder, løn og arbejdsforhold yderligere og med forstærket tempo for skud.

– Hvor er fagbevægelsen? råbes der fra arbejdspladserne, arbejdsløshedskøerne og på socialkontorerne. Den etablerede fagbevægelse er såmænd totalt integreret i planerne. Den venstresocialdemokratiske såkaldte opposition ønsker ikke at rejse EU-diskussionen og viger helt uden om krigsforbrydelserne.

Den utilfredse understrøm blandt Danmarks omkring tre en halv million arbejdere må finde vej til egne nye mål: socialisme!

Netavisen 5. marts 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne