Nej-bevægelserne bør høres om fordeling af EU-midlerne

Folkebevægelsen mod EU og JuniBevægelsen har tilbudt statsministeren at bidrage til at sikre en ligelig fordeling. Folkebevægelsen mod EU vil tage til Statsministeriet i dag for at stå klar

Folkebevægelsen mod EU står klar til rådgivning i Statsministeriet, når Folketingets partier i dag skal til møde kl. 14.30 med Anders Fogh Rasmussen om fordeling af oplysningsmidler i forbindelse med folkeafstemningen den 27. september.

– Vi mener, at det er vigtigt, at nej-bevægelserne tages med på råd i den diskussion, hvis vi skal have en fair og demokratisk folkeafstemning, udtaler Ditte Staun, talsperson for Folkebevægelsen mod EU, som er tilstede i eller ved Statsministeriet.
– Vi har set, hvordan det går uden vores deltagelse, da Folketingets Europaudvalg før jul indgik en aftale med daværende undervisningsminister Ulla Tørnæs, som flyttede halvanden million kroner af de generelle oplysningsmidler fra nej- til ja-siden, der nu får mere end dobbelt så mange penge. Folkebevægelsen mod EU mener, at nej-siden bør kompenseres nu, der er blevet udskrevet en folkeafstemning, siger Ditte Staun og tilføjer:

– I lyset af dels ja-partiernes løfte om “en så ligelig fordeling som mulig” og ligeledes af partiernes økonomiske forspring i form af både partistøtte – som bevægelserne ikke modtager – og den skæve fordeling af oplysningsmidler, mener Folkebevægelsen, at den fordeling, som blev foretaget i forbindelse med den svenske afstemning om euroen i 2003 bør danne grundlag for en ligelig fordeling herhjemme. Den svenske rigsdag vedtog en fordeling, hvor nej-siden blev kompenseret for ikke at modtage partistøtte i samme omfang som ja-partierne.

Fælles brev til statsministeren
De to medlemmer af EU-parlamentet for de to nej-bevægelser har i går skrevet og sendt – bl.a. direkte via e-mail – et fælles brev til statsminister Anders Fogh Rasmussen og tilbudt sin assistance i forbindelse med fordelingen.

Kære statsminister
Vi glæder os over, at regeringen og folketingets partier synes at være enige om, at midler til oplysning om EU-forfatningen i forbindelse med den kommende folkeafstemning fordeles ligeligt mellem Ja-siden og Nej-siden.
Med dette brev vil vi gerne tilbyde vores medvirken i fordelingsprocessen. Uden at vi vil anfægte folketingspartiernes mandat og kompetence, er vi af den opfattelse, at vi – som repræsentanter for de folkelige bevægelser der er uden folketingsrepræsentation – vil kunne yde et vigtigt bidrag til at virkeliggøre den tilstræbte ligebehandling. Ingen bør efterfølgende kunne drage fordelingens retfærdighed og demokratiske fundament i tvivl.

Med venlig hilsen
Jens-Peter Bonde, MEP JuniBevægelsen
Ole Krarup, MEP Folkebevægelsen mod EU”

Der foreligger intet svar. I Statsministeriet henvises der til, at Anders Fogh Rasmussen tidligere har afvist, at de to bevægelser kunne deltage i det møde, som finder sted i eftermiddag.

Netavisen 3. marts 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne