Tæt på forlig for 560.000 offentligt ansatte

– Jeg finder det altovervejende sandsynligt, at vi indgår et forlig med arbejdsgiverne under de forhandlinger, som vi tager hul på fredag, udtaler Dennis Kristensen, formand for forhandlingsfællesskabet KTO, der forhandler på vegne af 560.000 offentlige ansatte i amter og kommuner. Han vurderer, at det senest bliver i weekenden.

Forliget bliver i givet fald en treårig periode, hvilket kommer til at indeholde en lønstigning i alt på 5,6 pct., hvoraf de 1,52 pct. allerede er brugt til at rykke samtlige et løntrin op. Sikring af reallønnen, der samtidigt skal sikre en rimelig tilsvarende lønudvikling med privatansatte, er en betingelse for KTO, hvis en konflikt skal undgås; men det er der tilsyneladende ingen fare for bliver tilfældet, mener Dennis Kristensen.

KTO kræver en stigning på 4,08 pct. i de tre år efter hoppet på løntrinnet, hvilket pr. år bliver 1,36 pct. om året. Dette skal på en og samme tid dække prisstigninger og holde trit med lønstigningerne på det private arbejdsmarked.
Inflationen vil gøre det vanskeligt for den halve million at undgå reallønsfald.

Det vil i særdeleshed ramme de mange, der ikke får glæde af princippet om Ny løn – kaldet fedterøvstillæg, der i forliget bliver styrket. Derudover kommer stadig flere og højere brugerbetalinger, der heller ikke er medregnet.
Arbejdsgiversiden er meget fortrøstningsfuld, når det gælder opfyldelse af lønkravet:
– Vi kommer vel i nærheden af det, erklærer Kjeld Hansen, borgmester i Herlev kommune og topforhandler for Kommunernes Landsforening (KL).

Lærerne, organiseret i Danmarks Lærerforening (DLF), som er med i forhandlingsfællesskabet, har fra starten af Ny Løns indførsel været stærke modstandere. Derfor volder netop denne gruppe knuder for forhandlerne. Der mangler såvel en aftale om en ny version af Ny Løn som en ny arbejdstidsaftale.
KL har spillet ud med en forringelse af arbejdstiden med krav om yderligere fleksibilitet. Anders Bondo Christensen, formand for DLF, vurderer, at den nye version kan færdigforhandles på fredag, mens arbejdstidsaftalen vil tage yderligere to uger.

Det samlede forlig er opnået ved en række delforlig gennem forhandlingsforløbet, der blandt indeholder: Forlig om barselsudligning, ret til frihed ved børns hospitalsindlæggelses samt bedre regler om høring og tillidsmandsbeskyttelse under den forestående kommunalreform.

Også kommunalreformen, der efter regeringens plan træder i kraft i 2007, skal forhandles fredag. Ifølge Dennis Kristensen er området ikke oplagt konfliktstof, men han har svært ved at se, at en endelig aftale ikke indeholder forbedringer for de ansattes vilkår og tryghed i forbindelse med reformen.

Det statslige område med mere end 220.000 ansatte vil dermed mangle, inden dette års overenskomstfornyelser er på plads. Bortset fra 1989 og 1997 er det ikke sket før, at de kommunale kommer først, da staten generelt sikrer sig at lægge rammen for det amts/kommunale område; men folketingsvalget blokerede for dette.

Netavisen 17. februar 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne