OECD: Dansk velfærd truet – skal derfor beskæres

Det var meget passende for regeringen – og “oppositionen” for så vidt – at fastsætte Velfærdkommissionens rapport til efter folketingsvalget. Den er beregnet til at komme om et års tid.

Det var også meget passende for regeringen og Socialdemokratiet at aftale, at diskussionen om temperaturen på det danske velfærd ikke skulle blandes ind i valgdebatten.

Det er i særdeleshed passende, at OECD har ventet til en uge efter valget at fremkomme med en rapport om dansk økonomi.


Tv: Mrs. Laura Bush taler ved OECD-konference
Rapporten om dansk økonomi er bestillingsarbejde

OECD, som er de vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation, erklærer, at dansk velfærd er truet. Midlerne til at “sikre” velfærden er at beskære den! – til fordel for de rigeste. OECD har givet den danske økonomi et vink med en vognstang, der i form af ti grundlæggende råd alle peger i samme retning: Berig de rige ved at tage fra de fattige!

Arbejdende, arbejdsløse, udstødte og andre fattige skal smage følgende:
Efterlønnen skal fjernes, arbejdstiden skal skrues op for alle, lavere kontanthjælp og dagpenge, egenbetaling af de to første sygedage, fjern socialhjælp til unge, der afventer uddannelse og spring 10.klasse over.

Aktionærer, direktører og andre højtlønnede og rige skal begunstiges:
Topskatten skal fjernes, arbejdstiden skal skrues op og karensdagene i forbindelse med sygdom skal arbejdsgiverne undtages fra. Statens gæld skal desuden nedbringes, så nationaløkonomien styrkes, hvilket kan lempe yderligere tilskud over i arbejdsgivernes lommer.

Den samlede rådgivning har angiveligvis til formål at skabe flere arbejdspladser!

Med rådet om, at alle skal arbejde mere, må dette betragtes som noget selvmodsigende sludder, som kun regeringen, dets støtteparti, de radikale og Socialdemokratiet kan se logikken i.
Rapporten falder da også yderst belejligt i en situation, hvor regeringen er ved at skrue deres regeringsgrundlag sammen.

Netavisen 17. februar 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne