Offentlige tygger sig gennem OK-forhandlinger

Kommunistisk Politik 3, 2005

Forhandlerne for langt hovedparten af de amts og kommunale ansatte (KTO) har sammen med deres arbejdsgivermodpart aftalt at dele forhandlingerne op i mindre bidder, som de så behandler i forlængelse af hinanden.
Dermed har de fravalgt den normale procedure, hvor emnerne forhandles parallelt. Man kunne håbe på, at det kunne sammenlignes som perler på en snor, men det er langtfra tilfældet.

Der er således på nuværende tidspunkt indgået en række delforlig, hvoriblandt kan nævnes enighed om en tre-årig overenskomst, en styrkelse af Ny Løn med 2½ pct. af lønsummen, samt for nylig en barselsaftale.
Ikke overraskende betegner KTO selv det seneste delforlig (barsel) som en sejr, der gør op med diskrimination af kvinder. Forliget indeholder en udligningsordning, der har til hensigt at sikre, at kommunerne betaler til en fælles kasse, når kvindelige ansatte skal på barsel. KTO har påpeget, at kommunerne tidligere har frygtet for at ansætte yngre kvinder på grund af barselsudgifter. Det indeholder også en aftale om, at ansatte, som er forældre til børn under 14 år, får ret til tjenestefrihed med løn i op til 5 dage pr. barn pr. år ved barnets hospitalsindlæggelse.

KTO’s formand, Dennis Kristensen, har svært ved at få armene ned:
– Samlet synes jeg, at vi med dette og foregående delforlig, hvor vi aftalte, at ansatte, der holder barselsorlov i den ulønnede del af dagpengeperioden, optjener fuld pension, har fået en meget flot aftale, som både giver et markant løft i forhold til ligestillingen på arbejdsmarkedet, og som klart forbedrer vilkårene for de ansatte med børn, udtaler Dennis Kristensen, der samtidigt mener, at det vil være banebrydende for de øvrige kommunalt og amtslige ansatte.

– Jeg kan forestille mig, at Sundhedskartellet, der er udtrådt af KTO, nu får tilbudt den samme aftale. På den måde sikres det, at regelsættet er det samme for alle ansatte i amter og kommuner.

Spænder ben for medlemmerne

Det forholder sig tilsyneladende anderledes med begejstringen på gulvet.
Kommunistisk Politik har talt med Ebbe Riis Klausen, medtillidsrepræsentant på Vesterbro Ny Skole i København:
– Det er værd at bemærke, at barselsaftalen dybest set er fastlagt ved lov for omkring tre år siden. Organisationerne har blot udfyldt rammerne lokalt, som de er tvunget til. Aftalen medfører ikke i det væsentlige nye positive elementer.
– Delforliget om barsel er en mikroskopisk del af de offentliges krav og behov. Hvis forhandlerne ønsker at høste anerkendelse fra medlemmerne, så satte de alt ind på at få rejst vores løn markant. I det billede tæller styrkelsen af Ny Løn kun i den forkerte retning.

– Forhandlerne har på spørgsmålet om højere løn spændt ben for medlemmerne, da de for forkant har aftalt en alt for lille pulje, som de forskellige faglige organisationer så slås indbyrdes om ud fra devisen ‘først til mølle får først malet’, eller i dette tilfælde: sikrer sig mest af kagen, udtaler Ebbe til Kommunistisk Politik og understreger:
– KTO burde jo være et forhandlingsfællesskab, der i stedet for at slås indbyrdes burde bruge den fælles styrke til at sikre medlemmernes krav.

Ebbe Riis Klausen mener, at KTO-formandens arme meget vel kan blive trætte ved udsigten til medlemmernes bedømmelse af det samlede resultat, idet de foreløbige delforlig smager alt for meget af den suppe, som medlemmerne – ikke mindst lærerne – ved flere lejligheder har nedstemt.

Kommunalreform: Ansættelsesgaranti?

Den kommende kommunalreform har været et andet voldsomt stridspunkt. VK-regeringen har sagt, at den ikke skulle koste arbejdspladser; men ansvaret herfor er lagt ud til de lokale kommuner og regioner. Det har ikke været tilfredsstillende for de ansatte, hvis organisationer har afkrævet regeringen ansættelsesgaranti.

KTO har naturligt nok i situationen søgt at sikre ansættelsesgarantien ved overenskomstfornyelsen, hvilket også har resulteret i et delforlig, der indeholder en hensigtserklæring til de enkelte kommuner om at skabe tryghed for de ansatte. Også på dette punkt har Dennis Kristensen stillet sig tilfreds:
– Jeg synes, vi har taget det første skridt i retning af at sikre, at kommunesammenlægningerne sker på en måde, så der skabes den nødvendige tryghed for de ansatte.

På det punkt er han siden blevet overhalet af Mogens Lykketoft, der midt i valgkampen pludseligt garanterede statslig ansættelsesgaranti for alle i forbindelse med kommunalreformen, hvis Socialdemokratiet efter valget bliver ledende i en kommende regering.

Det har naturligvis udløst en sand begejstring i KTO, som ikke ofte nok finder lejlighed til at opfordre deres medlemmer at stemme på liste A. Skulle det usandsynlige vise sig, nemlig at Soc.dem. efter valget skulle danne regering, så kan det være, at Dennis Kristensen har været for hurtig på aftrækkeren, da han og KTO kan få svært ved at komme uden om egne underskrifter, hvilket Lykketoft muligvis vil læne sig op af.

Netavisen 3, 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne