Bush’s irakiske valgsvindel

Udtalelse
Arbejderpartiet Kommunisterne
31. januar 2005

Det irakiske ‘valg’ hilses velkommen som ‘et historisk skridt mod demokrati’ og prises som vellykket ikke bare af krigskoalitionens politikere, men af en stor del af verdens regeringer og medier.
Det er imidlertid ikke andet end et gigantisk internationalt organiseret show, orkestreret af USA – og svindel fra ende til anden.

Bush ønsker at demonstrere, at ‘demokratiet’ kommer til Irak og Mellemøsten med amerikanske missiler, så USA nu kan forlænge besættelsen af Irak for at ‘stabilisere demokratiet’ og kaste et skær af ‘valglegitimitet’ over den ny overgangsregering, USA udpeger som resultat af farcen.

Grundlæggende set er valget i strid med international lov – i bund og grund illegitimt. Man har omhyggeligt sørget for, at det har fået et skær af FN-blåstempling, men det er USA og dets militær, der var valgets egentlige organisator.

Det var et ‘valg’, som blev gennemført med en amerikansk pistol mod brystet – under undtagelsestilstand. Store dele af den irakiske befolkning var afskåret fra at stemme. I byer som Falluja og Samara kunne ingen stemme. Der var ikke en normal valgkamp, valgstederne og kandidaterne offentliggjordes først umiddelbart op til valget. Nogle kandidater optræder end ikke på valglisterne. Valget var virkelig hemmeligt – for irakerne! Der var ikke skyggen af en ‘demokratisk’ proces.

Der var ingen internationale observatører – ‘sikkerheden kunne ikke garanteres’ – ingen uafhængig kontrol med stemmeafgivning eller optælling.
USA’s Allawi-regime og dets partnere bestemmer suverænt valgdeltagelse og ‘vindere’. Forløjede presserapporter har talt om en enorm valgdeltagelse på op til 85 pct., nu hedder det 60 pct. Det er rent fabrikat.

Bush var urokkelig i sin beslutning om at gennemføre den tragiske valgfarce – og forvandle det til en politisk sejr, en propagandasejr.

Alle sejl blev sat til: Irakerne blev sat under et mangesidet pres.
/Amerikanske soldater ‘opfordrede’ dem med våben i hænderne til at stemme ‘for frihed’, Allawi-regimet og hans torturbander af sikkerhedsfolk og politi, lod rygtes, at de mange ludfattige og sultne irakere, der ikke stemte, ville blive frataget deres madrationer. Som valgets kontrollanter kan Allawi og hans folk sørge for at udeblivelse – valgboykot – også udløser andre repressalier.
Dertil kom shi’itiske lederes religiøse påbud om at deltage og deres demagogiske politiske parole om, at valget vil føre til, at amerikanerne forlader landet.
En cocktail af terror, trusler, løfter, bedrag og uhæmmet pression.

På den anden side stod modstandens og sunni-partiernes og andres opfordring til valgboykot af et illegitimt valg, som står i centrum for den amerikanske plan for at sikre sig endelig kontrol med Irak. Deraf fulgte også modstandens bomber mod valgsteder, irakisk politi og amerikansk militær, der bevogtede dem.
42 rapporteres dræbt ved forskellige angreb på valgsteder og valgvogtere.

Hele denne tragiske farce betegnes nu som ‘en succes’, ‘historisk’. som virkeligt ‘demokrati’ – og manipulerede medier og kyniske politikere verden over spiller med.

Uanset hvilken regering, der fikses – om det bliver Allawi, som fortsætter (som USA foretrækker) eller Al Sistanis-repræsentant, eller en studehandel – er den udsprunget af noget, som ligner verdenshistoriens største svindelvalg, et fupvalg, som tilmed i selve sit udgangspunkt er folkeretsstridigt. Det vil igen være en illegitim regering, som ikke er værdig til nogen form for international anerkendelse.

Flertallet af irakerne, det overvældende flertal, vil have amerikanerne og deres partnere ud. De fleste vil have dem ud øjeblikkeligt, i al fald inden årets udgang. Men USA har ikke i sinde at trække sig ud eller påbegynde en tilbagetrækning. Amerikansk militær forebereder en langvarig, permanent besættelse, så det er en selvfølge, at modstandskampen mod USA og dens tredje lakaj-overgangsregering vil fortsætte.

Da byen Falluja med dens 300.000 indbyggere i en af alle tiders store krigsforbrydelser (der ikke er blevet undersøgt af en uafhængig international instans) blev raseret til grunden og forvandlet til en spøgelsesby (USA “måtte ødelægge den for at redde den”) hævdede amerikansk militær, at nu var rygraden knækket på oprøret. Det viste sig lynhurtigt at være en løgn.

Nu søger man igen at knække oprøret med “politiske” midler, med farcedemokrati og svindelvalg.
Det er også prøvet før – og det vil heller ikke denne gang lykkes for USA og dets medskyldige.

Netavisen 31. januar 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne