Filippinerne: Påstået dødsliste er politisk spin

Kommentar
Af Klaus Riis

Der er i Danmark startet en diskussion om en strid mellem den filippinske ‘antiglobaliseringsaktivist’ Walden Bello og Filippinernes Kommunistiske Parti. Den indledtes med en artikel i Socialistisk Arbejderavis (gengivet på Modkraft) med overskriften ‘Globaliseringskritiker på dødsliste’.

Filippinerne:
De virkelige terrorister
Fra demonstration arrangeret af Bayan Muna

Artiklen er under enhver kritik, politisk og journalistisk. Det er et hysterisk og ubegrundet angreb på Filipinernes Kommunistiske Parti, som påstås at have offentliggjort en ‘dødsliste’, hvorpå bl.a. den internationalt bekende globaliseringskritiker Bello skulle være på. Artiklen antyder at Bellos liv er i fare og påkalder international solidaritet med ham.

Det er det danske nedslag i en international kampagne mod FKP, som indledtes af Walden Bello med en henvendelse til de filippinske medier med et åbent brev til Jose Maria Sison.
‘Dødslisten’ viser sig at være et diagram over filippinske organisationer med tilknytning til den internationale trotskisme og det internationale socialdemokrati.

Hvad artiklen i Socialistisk Arbejderavis ikke fortæller, er at Sison er stifter af NKP, og at han længe sad fængslet, indespærret af den filippinske reaktion og nu er politisk flygtning i Holland. Han, FKP og New People’s Army har i 36 år ført væbnet modstandskamp mod de forskellige amerikanske lakajregimer på Filippinerne (som bødlen Marcos) og de har længe været på USA’s terrorliste og er for nogle år siden er optaget på EU’s.
Sison risikerer udvisning til USA og henrettelse dér.

Hetzjournalistik undlader altid at anføre modargumenter. Artiklen i Socialistisk Arbejderavis er af den værste skuffe, anklagende og dømmende på én gang, uden at fremføre et eneste element til den dømtes forsvar.
Hvad er så dommen over Filippinernes Kommunistiske Parti? At det med rette stemples som en terrororganisation, at det med rette er optaget på imperialismens terrorlister.
Netop dette er indholdet i Bello og Co’s internationale kampagne, som bevidstløst og i misforstået solidaritet føres frem og gentages her.

Artiklen i Socialistisk Arbejderavis fortæller heller ikke, at FKP af den filippinske hær og stat betragtes som statens hovedfjende, som hovedmålet for dets terrorlovgivning og amerikansk-støttede terrorkrig i Filippinerne.

Se
Filippinerne: Hærens mål er at knuse New People’s Army

Den fortæller ikke, at det forbudte FKP og øvrige forbudte organisationer som New Peoples Army og Filippinernes Nationale Demokratiske Front NDFP (som har gennemført forhandlinger med regeringen og truffet en række aftaler med den) samt en lang række legale organisationer, som støttes af FKP, alle er stadige mål for de filippinske sikkerhedsstyrkers og hærens terror og målrettede mord, indbefattet en lang række faglige aktivister.

Guerillasoldater fra New People’s Army
Mindanao

Før man overhovedet giver sig ind i en dansk diskussion om filippinske forhold, ville det nok være rimeligt at forklare helt basale ting, som at der er tale om et land, hvor der gennemføres en folkekrig (efter maoistisk model), en antiimperialistisk og demokratisk folkerevolution, som vil sætte (USA)-imperialismen og dens korrupte overklasse og lakajregime på porten.

Artiklen fortæller ikke at FKP er hovedkraften i modstanden mod amerikansk militær genindtrængen på Filippinerne og mod filippinsk støtte til og deltagelse i Irak-krigen. Heller ikke, at de store filippinske eksil- og udlandsorganisationer i mange lande udgør en betydelig, aktiv kraft i den globale modstand mod Irak-krigen, imperialisme og imperialistisk globalisering o.s.v.

Uanset Walden Bellos fortjenester som ‘antiglobaliseringsaktivist’, så er FKPs og dets tilknyttede organisationer, indbefattet legale samarbejdspartnere, af mange gange større positiv betydning for den internationale antikrigs- og antiglobaliseringsmodstand end Bello.

Hvad der anføres som en ‘dødsliste’ er simpelthen et politisk diagram over filippinske trotskistiske og beslægtede organisationer.
Se diagrammet her

Se den originale artikel med diagrammet i Ang Bayan her

Enhver idiot kan se, at der er tale om et politisk diagram og ikke en fascistisk dødsliste – en klarlægning af en række filippinske organisationer, som er modstandere af FKP’s strategi og kamp, og som har forbindelser til den internationale trotskisme og det internationale socialdemokrati.

En tilsvarende liste eller diagram i Danmark ville f.eks. omfatte de venstrefløjsorganisationer, der støtter socialdemokratiet og Lykketoft som statsminister – SF, Enhedslisten, Enhedslistens støttepartier som SAP, ISU; DKP-ml, KPiD, DKP; diverse ‘frontgrupperinger’. Sådanne lister over politiske samarbejdspartnere og modstandere laver alle partier, uden undtagelse.

Walden Bellos liv er ikke i fare. Han er ikke truet af NKP. Han er ikke på nogen dødsliste. Hele historien er politisk spin.
Dødslister er noget USA-imperialisterne laver – eller fascistiske og nazistiske organisationer. Ikke revolutionære organisationer, ikke kommunistiske partier.

Folk har og kan have deres politiske synspunkter, selvfølgelig, og give udtryk for dem, om de er nok så reaktionære, kontrarevolutionære eller pseudoprogressive. Det er en selvfølge for marxister, for marxister-leninister o.s.v., at det forholder sig sådan. Det er fascistisk at slå folk ihjel på grund af deres politiske opfattelser. USA gør det, Israel gør det, det irakiske marionetregime gør det, det filippinske, det columbianske o.s.v, gør det. Kommunister gør det ikke.

Det er en pointe, som Jose Maria Sison gentager i sine svar til Walden Bello. De kan bl.a. læses på hjemmesiden for organisationen DEFEND til forsvar for Sisons demokratiske rettigheder, der søger at få Sison pillet ud af EU’s terrorliste

Professor José Maria Sison, stifter af FKP og politisk rådgiver for Filippinernes Nationale Demokratiske Front

Men dette er ikke det eneste, marxister og kommunister mener om dette spørgsmål. I en politisk skærpet situation – f.eks. i forbindelse med en imperialistisk eller fascistisk besættelse eller i opstanden mod et proimperialistisk lakajregime, hvor der er krig eller borgerkrig, en kamp på liv eller død mellem revolutionen og kontrarevolutionen – kan likvideringer af kontrarevolutionens spioner og agenter være nødvendige og fuldt berettigede. Det kaldtes stikkerlikvideringer under den nazityske besættelse af Danmark. Det forekommer i enhver befrielses- eller modstandskamp.

Det er pinligt, at folk, partier og organisationer dæmoniseres, hvis de ikke følger Bellos og Socialistisk Arbejderavis’ stempling af FKP som fascistiske terrorister, som likviderer politiske modstandere. APK bliver f.eks. spurgt, om danske trotskister skal frygte for deres liv.
Hvad fanden skal man sige til den slags demagogi? At vi er holdt op med at slå vores koner?

Vi vil nøjes med at spørge, om de danske trotskisters statsministerkandidat Lykketoft vil trække de danske tropper hjem fra Irak nu? Om han vil bryde med USA’s krigskoalition og krigen mod terror? Om han vil tage afstand fra terrorlisterne og terrorlovgivningen?
Vi vil nøjes med at sige, at denne statsministerkandidat, som SAP og ISU m.fl. støtter, er en svoren modstander af folkenes revolutionære kamp overalt i verden. I Irak som Filippinerne.

Uanset ideologiske forskelle har APK (og dets forgængere) i årtier kendt og respekteret Filippinernes Kommunistiske Parti for dets vedholdende og resultatrige kamp mod amerikansk imperialisme, de filippinske magthavere og deres amerikansk-trænede hær.

APK støtter selvfølgelig ikke FKPs påståede dødstrusler mod Walden Bello, for de eksisterer ikke. Vi mener det er fascistisk at likvidere politiske modstandere.
Vi mener også, at FKP ikke en terrororganisation, men en befrielsesbevægelse.

Vi mener, at alle progressive kræfter i Danmark, som er imod imperialismens terror, terrorlister og terrorlove, bør stå sammen om at få fjernet også Sison og New People’s Army fra disse (som PFLP eller FARC o.s.v.).

Se
Forsvar Jose Maria Sison

Solidaritet med Prof. Jose Maria Sison
Fra demonstration under EU-topmødet ik København 13.12.2002
Stop Terrorkrigen

Vi synes, at ISU burde holde sig for god til ukritisk at viderebringe en møjspredning, som understøtter USA’s og EU’s terrorkrig.
Der er tale om en international hetzkampagne mod Sison og FKP.
Hvorfor den rejses i Danmark, er svært at forstå og kapere.

Netavisen 26. januar 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne