15 pct. lønnedgang i PMF

Den ulighed i samfundet som fagbevægelsens top erklærer at ville bekæmpe, gennemføres systematisk med pamperlønninger til forbundstoppene.
Det seneste eksempel realiseres i PMF, når forbundet fusionerer med FOA.

Kommunistisk Politik 2, 2005

Når Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF) i det kommende fusionerer med Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) tvinges 120 forbundsansatte til op mod 15 pct. lønnedgang, mens forbundsledelsen stiger 1-200.000 kr. om året. Nøjagtig som slagteriarbejderne på Tulip i Ringsted fik de ansatte kniven på struben:
– Hvis I vil beholde jeres arbejdsplads, skal I acceptere lønnedgang, lyder den identiske besked. Denne gang er det blot i fagbevægelsens interne rækker.

Samtlige ansatte havde i deres harme sat hinanden i stævne på et stormøde i Odense forrige mandag. Tillidsmand for HK’erne, Christian Johansen, mener, at sagen er pinlig:
– Fagbevægelsen slås netop i denne tid mod arbejdsgivere, der forsøger at tvinge deres ansatte til lønnedgang med trussel om fyring i modsat fald. Mange af os tvinges faktisk 15 pct. ned i løn, hvilket fagbevægelsen for en måned siden var på barrikaderne imod.

Forringelserne forklares med, at PMF ved fusionen må underordne sig det større FOA-forbunds løn og personalepolitik, hvilket samtidigt tilkender de såkaldte politisk valgte en forhøjelse af årsgagen på op til 200.000 kr. Med andre ord overføres de ekstreme uligheder i FOA nu til det nye forbund. Den nuværende PMF-ledelse forklarer sig med rent juristeri.

– Det er rigtigt, at det er uklædeligt, at sådan nogen som mig stiger så meget i løn på en gang; men det er en følge af, at lønningerne i FOA er så meget højere. Det må fremstå som urimeligt; men det er ikke muligt at gøre det ret meget anderledes, udtaler FU-medlem i PMF, Jacob Bang, til JyllandsPosten, mens han vasker sine hænder.

Han forsvarer sig tilligemed, at de ansatte får et engangsbeløb i kompensation for lønnedgangen, hvilket tillidsrepræsentanterne ikke giver fem flade ører for.

– Det var vel nærmest et siciliansk tilbud. Hvis ikke vi accepterede tilbuddet med det samme, ville det betyde massefyringer. For mange af os, der har mange år tilbage på arbejdsmarkedet, rækker det som en skrædder i helvedet.
Tillidsrepræsentanterne finder også kravet i strid med FOA’s egne krav til de igangværende forhandlinger i forbindelse med den nye kommunalreform. Her har forbundet, der besidder chefforhandlerposten for alle berørte ansatte, rejst krav om garanti for job, arbejds- og lønforhold.

– Den pæne måde at sige det på, er at kravene lyder hule,
mener Christian Johansen.

Mens forbundsledelsen i PMF forsøger at skyde skylden på storebror FOA, så har de stadig et forklaringsproblem. Det er nemlig et helt normalt træk, at man ved forbundsfusioner forhandler særordninger på plads, der tager sit udgangspunkt i, at hvert forbund har en forskellig baggrund og miljø. Sømændenes og murernes forbund fik således hver sine særaftaler i forbindelse med sammenslutningen i SiD. Typograferne fik i en periode overført en række goder for deres medlemmer – især de arbejdsløse – ved optagelsen i HK.

Man kan imødekomme PMF på en front: De adskiller sig ikke fra det øvrige fagbureaukrati, når det gælder om at rage til sig på medlemmernes bekostning. Det er kun godt et år siden, at en skandale rullede i PMF’s søsterorganisation BUPL, der angiveligvis har til formål at varetage de uddannede pædagogers interesse.

Da den daværende formand, Bente Sorgenfrey, forlod sin post til fordel for en betydeligt højere lønnet stilling som formand for FTF, modtog hun samtidig en klækkelig aftrædelsessum. Det viste sig at være en ret for alle forbundets hovedbestyrelsesmedlemmer, hvilket udløste så stor vrede hos medlemmerne, at det udløste en ekstraordinær kongres.

Ud af de mange skandalesager, hvoraf kun toppen af isbjerget har set dagens lys, kan også nævnes en række i SiD, hvor navnet Villy Strube kan hægtes på nogle. Så snakker vi slet ikke om bengnaveriet i offentlige som private bestyrelsesselskaber, eller nasseriet på pensionskassernes formue.

PMF, der formaliserer fusioneringen på en generalforsamling den 25.januar, er blot det sidste skud på stammen.

Netavisen 20. januar 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne