Datoen er sat…

Pressemeddelelse
Ungdomshuset 13. januar 2004

Med landsrettens berammelse for retsmøderne for sagen mellem Faderhuset og Ungdomshuset her til formiddag, står Ungdomshuset nu over for den mest konkrete trussel i husets historie…
Retsdatoerne blev berammet til: 21,22,25,28,29 nov. og 1. dec. 2005 i Østre landsret 21. afd. Bredgade 42 kl. 9.30.

Endnu en gang står vi over for en retssag, som vi er tvunget til at forholde os til uanset udfaldet. Dette betyder dog ikke at vi anerkender retssagens grundlag; vi mener at hele dette cirkus kunne have været undgået, hvis kommunen havde holdt det løfte den gav, da Weidekamp tilbage i 1982 forærede Ungdomshuset til BZ-bevægelsen.

Vi fastholder, retten til og nødvendigheden af at bevare Ungdomshuset. Det er et kulturhus, der i kraft af sin alternative struktur både historisk og socialt set har en kæmpe betydning. Ikke kun for en stor del af den alternative musikalske scene i København, men også på andre kulturelle og sociale planer, hvor huset skaber nogle rammer for en målgruppe, der ikke føler sig hjemme andre steder i det København.

Bl.a. derfor er det i bund og grund kommunens ansvar at stille faciliteterne på Jagtvej 69 til rådighed for den del af kommunens unge, der ønsker et frirum, hvor det er de enkeltes kreativitet og fantasi der skal skabe ideerne og man i fællesskab må tage ansvaret for at omsætte disse ideer til virkelighed. Københavns kommune er gennem salget af huset løbet fra dette ansvar.

Det er vigtigt for os at understrege, at dette ikke kan reduceres til en ubetydelig juridisk konflikt mellem en flok ”utilpassede autonome” på den ene side og en gruppe ”mentalt forvirrede højreradikale kristne” på den anden side.
Dette er for os en grundlæggende kamp for at forsvare retten til kulturel forskellighed i et samfund, der hylder ensretning og intolerance! Ungdomshuset & Christiania kæmper den samme kamp og vi opfordrer derfor alle, der tror på mangfoldighed til at støtte op om denne kamp!!

Hvis Ungdomshuset ryddes, står København uden dette unikke alternativ.
På denne baggrund vil vi nu starte en kampagne, som har til formål at sikre bevarelsen af Ungdomshuset. Denne kampagne vil fungere på flere niveauer.

Dels vil vi forsøge at tydeliggøre vores aktive kulturpolitik bl.a. gennem en række arrangementer, hvor diverse enkeltpersoner, bands, organiseringer m.v., der normalt holder til andre steder i byen, vil blive inviteret indenfor, hvis de har lyst til at vise, at de respekterer og støtter eksistensen af en alternativ ikke-kommerciel scene i København. Dels vil vi være mere offensive i vores politiske kamp på gadeplan.
Derfor kan I fra nu af se frem til større aktivisme fra vores side samtidig med at vores andre aktiviteter vil blive intensiveret på alle fronter.
Så hold øjne og ører åbne.

Mere information kan løbende findes på vores hjemmeside www.ungdomshuset.dk og vores kampagnekontor kan kontaktes på tlf: 35839611 i dagtimerne 10-17 mandag-fredag og på e-mail info@ungeren.dk
Vi vil gerne snakke med jer.

På vegne af Ungdomshuset
Pressegruppen.

Vi overgi’r os aldrig!

* 22 års modkultur!
* Mod kulturel og politisk ensretning!
* For retten til forskellighed!
* Solidaritet med Christiania!

Netavisen 14. januar 2004