Jobfest må vente

Regeringens løfte om jobfest mødes med skepsis. Bankerne har til gengæld forøget deres indtjening pr. ansat med 55 pct. på fire år. I Tyskland stiger arbejdsløsheden fortsat.

VK-regeringen har kørt valgkanonerne i stilling. Med dens økonomiske redegørelse i december erklærede den, at der til næste år er udsigt til en regulær jobfest.

Den samme dag afdækkede det netop offentliggjorte arbejdsløshedstal for oktober måned, at ledigheden var steget siden september – ganske vist kun med 300, men det gik den gale vej. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) fastholdt sit gode humør med udsagnet om, at det ikke desto mindre var anden måned i træk, hvor arbejdsløsheden var mindre i forhold til året før.

Kritikere og skeptikere mener derimod, at arbejdsløsheden har flere bjergtoppe, der skal forceres, inden det går den rigtige vej. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har hidtil været enig med regeringen i, at ledigheden for i år ville lande på omkring 175.000, men antallet af arbejdsløse i aktivering har været faldende, hvorfor AE mener, at skønnet har været for optimistisk:
– Hvis ikke de seneste måneders tendens til faldende aktivering bliver vendt, vil det trække i retning af højere ledighed end skønnet i vores prognoser, skriver AE i en kommentar til de nye ledighedstal.

I naboland Tyskland går arbejdsløsheden stadig op. Tyskland har nu en ledighed på 10,8 pct., svarende til 4,46 mio. uden job. Alene i december steg arbejdsløshedstallet med 206.900 nye ledige.

Fra Berlin-Wedding 3. januar

I mere end 80 tyske byer var der protestaktioner i mandags – den første hverdag i det nye år – med besættelse af arbejdsformidlingerne, der blev lukket over hele Tyskland. Det var også den første dag for Hertz IV-lovens (Agenda 2010’s) ikraftræden med dens drastiske forringelser for arbejdsløse. Mere end 20.000 deltog i aktionerne.

Blandt de danske bankers økonomer er der også stor usikkerhed om arbejdsløshedstallets udvikling. Mens Danske Bank er optimistisk, så stiller økonomerne sig i Nordea sig meget skeptisk, mens de mindre bankers vurdering vakler.

Som det kunne forudses, så er regeringen og oppositionen på Christiansborg naturligvis totalt uenige over for krystalkuglen. Mens regeringen hæfter sig ved det positive i de sidste måneders små genopretninger, så fastholder oppositionen, at arbejdsløsheden siden regeringens tiltrædelse er steget med 30.000 til 180.000.

Det er til gengæld ikke bankernes økonomi, der vakler eller behøver at frygte det. Lønmodtagernes frygt for at blive fyret betyder tilsyneladende, at stadig flere sparepenge finder vej til bankboksene. Samtidigt med at bankernes forretninger og kapitalforvaltning er vokset, så er antallet af ansatte reduceret med 3.500 på blot tre år: fra 43.500 til 40.000. Det betyder, at bankernes og kreditinstitutioners indtægt pr. ansat er vokset med 55 pct. fra 1999 til 2003.

Netavisen 5. januar 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne