Fogh-regeringen sammenblander politik og religion

Af Klaus Riis,
Kommunistisk Politik 25, 2004

Uden Dansk Folkeparti kunne Anders Fogh ikke danne regering, og hans regering ikke føre krig i Irak sammen med George W. Bush og Tony Blair. Kristen fundamentalisme er en del af dens grundlag.

Krigsførelsen og forlængelsen af den danske deltagelse i en krig, som strider mod folkeretten og FNs charter (også ifølge FNs generalsekretær Kofi Annan), er en blodig, uafvaskelig plet på Danmarks ære – og sikrer Fogh-regeringen en plads i nutidens krigsforbryderkabinet.

Ud over alle Fogh-regeringens løgnagtige begrundelser for dansk krigsdeltagelse – fra masseødelæggelsesvåben til forsvar af FN (!) – er der én helt speciel grund, som frasorteres i mediedækningen: det er den religionskrig, som Dansk Folkeparti fører i Irak.

Den, som fulgte behandlingen af forslaget om forlængelse af den ulovlige danske krigsdeltagelse på dets nylige vej gennem folketinget, kunne høre helvedspræsten Søren Krarup som ordfører for sit parti erklære:

” Det er nødvendigt at føre Irakoperationen igennem til den sejr, der består i skabelsen af et stabilt irakisk samfund med karakter af et retssamfund. I sidste instans er dette et anliggende for os alle i den vestlige verden, for operationen i Irak har som sin kerne et vestligt selvforsvar imod en islamisk terrorisme, der truer hele Vesten, og som især med den 11. september 2001 har vist sit sande ansigt af hensynsløshed og fanatisk had.
Vi skal naturligvis ikke gøre os illusioner. Et muslimsk land kan aldrig blive det, vi kalder et demokrati, fordi en hellig lov er uforenelig med den sekulære lov, der skabes af folkets flertal.”
(11.11.2004)

“… set i et længere perspektiv er der ikke tvivl om, at det er den eneste måde, hvorpå man vil kunne bekæmpe islamisk terrorisme. Derfor priser jeg mig lykkelig for, at Danmark ikke hører med til det Vesteuropa, der i al for vid udstrækning har været præget af defaitisme, og jeg priser mig især lykkelig for, at Danmark er allieret med USA, der har mod, styrke og viljekraft til at slå fra sig, når det angribes, som det skete den 11. september 2001, af islamisk terrorisme.” (25.11.2004)

” Under alle omstændigheder viser det sig, at i det øjeblik Irak angribes, er det hele islam, der bakker det op, og det vil sige, at det hører hjemme i en rent fundamentalistisk sammenhæng, som betyder, at Saddam Husseins Irak har været en del af den front, som er den ene side af fronten. Jeg mener, og det til syvende og sidst er det perspektiv, det hele skal anskues under, at det er rigtigt, at vi her står over for “the clash of civilizations”, dvs. civilisationernes sammenstød. Jeg mener, at denne krig i sidste ende handler om modsætningen mellem kristenhed og islam, mellem Vesten og islam, der som bekendt i mange, mange hundrede år har befundet sig i et misforhold til Vesten.” (25.11.2004)

Det er klar tale. Krarup og hans parti fører religionskrig i Irak, som han gør det i Danmark. Han er en fundamentalistisk ‘kristen’ stridsmand, der kan sætte rigtige tropper ind mod de vantro. Det er rent selvforsvar, og det er naturligvis en bagatel, at Saddam Husseins Irak var en sekulær stat og hverken angreb eller truede USA, Danmark eller noget andet ‘kristent’ land.

Men hvad kommer det egentlig Fogh-regeringen ved, hvad en skør og krigsliderlig præst, som er medlem af folketinget, siger? Ikke andet end at mandens parti er afgørende både for dansk krigsdeltagelse og afgørende som støtteparti for Fogh-regeringen.

Ikke én minister og ikke ét medlem af regeringspartierne tog under de to folketingsdebatter afstand fra Krarups udtalelser, hans religiøst begrundede krig eller hans nedsættende karakteristisk af islam, og sammenrodningen af islamisk tro og islamisk politisk ekstremisme.
Krarups forkyndelse indgår således i Fogh-regeringens krigsbegrundelser.

Det er religion og politik blandet sammen i en uhyggelig blodig cocktail, som ikke er set i dansk politik i mere end hundrede år.
Kristen fundamentalisme er en del af og en ingrediens i Fogh-regeringen og dens politik. Der er tale om en systematisk sammenblanding af religion og politik.

På den baggrund er det rent hykleri, når chefen for denne regering af og til advarer mod denne farlige cocktail.

Islamisk Trossamfund i Danmark (som repræsenterer det store flertal af troende muslimer i landet) er ikke begejstret for Fogh-regeringen og dens politik, og har ifølge dagspressen bebudet, at det vil samle de mest fremtrædende muslimske menigheder for blandt andet at forhindre, at Fogh bliver genvalgt.

Det får straks Anders Fogh til at hæve pegefingeren:
– Det er særdeles uklogt, at Islamisk Trossamfund kalder til fælles kamp mod regeringen blandt landets muslimer, siger han og fortsætter:
Jeg tager det fuldstændig med sindsro. Jeg føler mig ikke truet af Islamisk Trossamfund, men jeg synes, det er meget uklogt af dem at blande religion og partipolitik.

Havde statsministeren på noget tidspunkt sagt dette til feltpræsterne i folketinget og til Dansk Folkeparti – eller bare mindet sig selv om, at religion og partipolitik er en uklog blanding, og adskilt sig fra den, var der måske nogle, der kunne tro på ham.
Han har haft tre år og talrige folketingsdebatter, ikke mindst om Irakkrigen, til at gøre det.

Tavsheden på regeringsbænkene er øredøvende, pegefingeren er sænket og praksis det stik modsatte.

Denne artikel er oprindelig skrevet til Stop Terrorkrigen – se
Fogh-regeringen sammenblander politik og religion
11.12.2004

Trykt i Kommunistisk Politik 25, 2004

Netavisen 8. februar 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne