Aktiveringsfabrikker er billigere end østeuropæere

Mens arbejdsgiverne kræver lønnedgang af de ansatte under trussel om at udflage, så nægter deres moral dem ikke at udnytte gratis arbejdskraft fra bistandsmodtagere på landets aktiveringsfabrikker.

Ja, du læste rigtigt: Nu lægger man ikke længere skjul på, at de tvangsaktiverede kontanthjælpsmodtagere arbejder på fabrikker, om end de er ejet og oprettet af kommunen.
I dag er det et faktum, at den efterhånden verdensberømte Bodum-sag, hvor tvangsaktiverede samlede og pakkede Bodums kaffekander uden at få en øre ekstra for det, kun var og er toppen af isbjerget.

Konkurrencen på den lave løn østfra rammer blandt andet den hjemlige møbelindustri, men i Give kommune har et mindre privat firma smagt en umulig konkurrencesituation kun 40 km fra virksomheden, i dette tilfælde jobcenteret i Herning. Det lille firma har pakket skruer, dyvler og beslag for flere kunder, hvoraf den største – H.T. Bendix – nu får udført størsteparten af ordrerne på fire forskellige fabrikker i fire forskellige kommuner.

SiD udtaler, at de kræver styr på tingene, men som lovgivningen er i dag, så virker det allermest som en kamp mod vindmøller. Dette lovkompleks, som er den senest vedtagne arbejdsmarkedsreform betitlet Flere i arbejde, blev i øvrigt stemt igennem med socialdemokratiske stemmer.

Ud over Bodum- og H.T. Bendix-kander i flæng nævnes andre større danske fremstillingsvirksomheder, der gør brug af den af kommunerne til rådighed stående arbejdskraft: Dantoy (legetøj), Carletti (slik), Gumlink (tyggegummi) og Oticon (høreapparater).

Netavisen 30. november 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne