3F ekskluderer SiD Skærbæk

Lokal SiD-afdeling smøger ærmerne op og begiver sig ud på en jomfrufærd som ny, selvstændig fagforening uden for LO-familien.

Kommunistisk Politik 23, 2004

SiD’s trusler om at ekskludere de to jyske afdelinger, SiD Gedved og SiD Skærbæk, ser nu ud til at få hver sin udgang på historien. Som tidligere omtalt i Kommunistisk Politik har de to afdelinger udtrykt utilfredshed med den centralt styrede sammenlægningsproces mellem SiD og KAD. Mens Gedved har valgt at indlede forhandling med den nærmeste, men betydeligt større Horsens afdeling, så har Skærbæk på en ny ekstraordinær generalforsamling den 4. november med 75 pct. af deltagerne besluttet at stå fast på kravet om en selvstændig afdeling i det nye 3F.

SiD har efterfølgende på et fællesmøde med KAD i torsdags besluttet at ekskludere afdelingen fra den 1. januar ’05, hvor det nye forbund Fagligt Fælles Forbund eller 3F træder i funktion. Dermed er banen kridtet klart op for SiD Skærbæk, hvis nye situation ikke ryster bestyrelsen eller formand Bruno Jeggesen:

Brune Jeggesen
Formand for Specialarbejderforbundet i Skærbæk

– Det står naturligvis de lokale arbejdsgivere frit, hvis de vælger industriens eller andre centrale overenskomster, men vi har virkelig mange lokalaftaler, der forbliver vores. Det betyder, at vi rent fagligt stadig spiller en rolle for vore medlemmer. De sidste 25 år har vi haft to sager i arbejdsretten, så hvis det skulle gentage sig de næste 25 år, så klarer vi som lille afdeling nok også det uden LO’s bisidderrolle.

A-kassens rolle er imidlertid betydeligt mere kompliceret, da medlemmerne automatisk følger med SiD. SiD Skærbæk har derfor indledt forhandlinger med ASE (Arbejdsløshedskasse for Selvstændigt Erhvervsdrivende) for at kunne tilbyde deres trofaste medlemmer et alternativ:

– Vi ved fra en lang række generalforsamlinger, at vi har langt de fleste medlemmers opbakning. Senest blev det bekræftet på en ekstraordinær generalforsamling den 4. november, hvor 250 ud af afdelingens 844 medlemmer med tre fjerdedeles majoritet udtrykte deres klare holdning. På blot få dage efter, at afgørelsen om eksklusion blev truffet, er der indløbet omkring 55 blanketter med ansøgning om overflyttelse til anden a-kasse. Mange medlemmer fra andre afdelinger har kontaktet os i håb om, at de kunne blive optaget i den nye fagforening, udtaler Bruno Jeggesen, som ikke vil være forundret, hvis omkring 600 af afdelingens nuværende medlemmer følger afdelingen på deres jomfrufærd.

Medlemmerne og deres bestyrelse er tillige harmdirrende over SiD’s metoder:
– SiD har postet 20.000 kr. i en annonce i det lokale dagblad i håb om at kunne få medlemmerne til at ombestemme sig. Det har sandsynligvis haft den stik modsatte effekt. Det er også sørgeligt, at jeg som formand skal høre afgørelsen om eksklusion i lokalradioen. De har ikke en gang gidet ulejlige sig med at give mig den orientering pr. telefon. Vores advokat har derudover adskillige punkter, hvor han kan påvise, at SiD centralt har overtrådt egne love og vedtægter.

Fagforeningen fortsætter under navnet Specialarbejderforbundet i Skærbæk, og bestyrelsen har planer om at reducere kontingentet med 200 kr. om måneden:
– Det er billigere, når vi ikke længere skal betale til hovedforbundet, siger Bruno Jeggesen, som slutter med at konstatere, at han er lidt ærgerlig over, at SiD Gedved ikke forfulgte deres mål:
– Men vi skal huske på, at vores målsætninger også var forskellige. Vi ønskede selvstændighed, mens Gedved ønskede ligeværdige samarbejdspartnere.

Se også
3F med barselsproblemer
Kommunistisk Politik 21, 2003

Netavisen 21. november 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne