Dansk Fredsvagt hos selvmordsbombers familie

Pressemeddelelse
Palæstina Fredsvagter
1.11.2004

Den 58-årige danske fredsvagt, fodterapeut Flemming Dyrman fra Nørre Sundby opholder sig i dét hus, hvor palæstinenseren Almar al-Far, der udførte dagens bombeattentat i Tel Aviv, boede. Huset ligger i Askar flygtningelejren ved Nablus.

Flemming Dyrman er i huset sammen med fem andre internationale fredsvagter fra England, Sverige og USA for at sikre, at husets beboere får lidt længere tid til at fjerne deres ting, inden det israelske militær, sansynligvis i nat river huset ned eller sprænger det i luften.

Til trods for at kollektiv afstraffelse er en klar overtrædelse af 4. Geneve Konvention har det israelske militær gennem de sidste år nedrevet flere hundrede hjem tilhørende familie og nære slægtninge til de palæstinensere, som har udført væbnet modstand eller selvmordsattentater. De israelske myndigheder bruger husødelæggelserne for at statuere eksempler overfor dem, der øver modstand mod besættelsen.
Langt de fleste af familierne ved ikke, at deres slægtninge har tænkt sig at udføre et selvmordsattentat, derfor virker husødelæggelserne som en ekstra straf oveni sorgen og chokket over at have mistet et familiemedlem.

Flemming Dyrman og de øvrige internationale fredsvagter nærer ingen forhåbning om, at de kan forhindre ødelæggelsen af familiens hus, men håber at deres tilstedeværelse måske vil give dem ekstra tid til at fjerne deres ting.

“Det er nu kun faren, Abd al Raheem, der opholder sig i huset. Resten af familien har søgt ly hos slægtninge. Han går febrilsk rundt og fejer gulvene. Det virker lidt pudsigt, nu hvor huset skal fjernes men familien vidste intet om selvmordsattentatet, så det er nok chokket, der gør det” – fortæller Flemming Dyrman over mobilen.

“Vi forsøger at holde stand så længe som muligt, forhåbentligt indtil i morgen tidlig. Når det bliver dag vil de måske undlade at rive det ned. Der kan så gå lang tid inden de kommer igen, her siger de op til et helt år. Vi har sat en seddel op på døren, som vil fortælle de israelske soldater, at der er internationale i huset. Vi ved ikke hvornår de kommer og hvordan de vil reagere. Jeg er meget nervøs lige nu,” slutter Flemming Dyrman.

Flemming Dyrman har opholdt sig som fredsvagt på Vestbredden siden 4. oktober.

Netavisen 2. november 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne