Kampen for et klart Nej til unionsforfatningen i centrum

Folkebevægelsen mod EU – landmøde 2004:

– Et nyt “nationalt kompromis” vil blot forplumre debatten om EU-grundloven. Det har ingen juridisk gyldighed, udtaler MEP Ole Krarup fra Folkebevægelsen mod EU efter weekendens landsmøde


Folkebevægelsens mand i EU-parlamentet
Ole Krarup på talerstolen under landsmødet
Fotos: Kommunistisk Politik

Folkebevægelsen mod EU har lagt linien for sin indsats for et stort nej ved den kommende folkeafstemning om EU-grundloven på weekendens landsmøde, hvor den tværpolitiske modstanderorganisations medlem af EU-parlamentet Ole Krarup rettede en hård kritik af såvel EU-systemet og EU-grundloven som mod de partier, som forhandler en aftale om den fremtidige EU-politik.

– En sådan politisk aftale har ingen juridisk gyldighed, og et nyt ”nationalt kompromis” vil blot forplumre debatten. Kun et nej til EU-grundloven kan sikre den danske grundlov og gøre det meningsfyldt at betragte Danmark som en selvstændig stat, hedder det i en resolution, som de op mod 200 delegerede vedtog.

Ole Krarup, indledte landsmødet med en skarp kritik af de EU-ideologer – i partier og medier – der påstår, at Parlamentets stormløb i denne uge mod den tiltrædende kommission skulle rumme en acceptabel “parlamentarisk” styreform for det fremtidige EU.

– Denne påstand røber en dyb uvidenhed om parlamentets praktiske gerninger: Det er mere Micky Mouse end nogensinde, på én gang korrupt og politisk usammenhængende – og dermed uanvendeligt som politisk beslutningsorgan, sagde Ole Krarup.

– Dette parlament er slet og ret et politisk misfoster. Det rummer en aldeles grumset partiopdeling, der ikke afspejler de reale politiske modsætninger. Det fungerer uden sammenhæng med de nationale partier. I praksis er EU-Parlamentet tilholdssted for partiernes 3. division og desuden en sivebrønd for udtjente politikere, der skal pensioneres, sagde han.

Han gjorde desuden opmærksom på den pointe (som medier og ja-partier bekvemt har fortiet), at Folkebevægelsen leverede den afgørende stemme, da Udvalget for Borgernes Friheder og rettigheder forkastede den italienske retskommissær, Rocco Buttiglione.
– Uden Folkebevægelsens stemme var kommissionen ikke blevet væltet, konstaterede Ole Krarup.


Omkring 200 delegerede – især
fra Folkebevægelsens lokalkomiteer – deltog

Landsmødet uddelte to såkaldte Træskopriser til personer, som har stået fast i forsvaret mod unionens udvikling. Den danske pris gik til advokat og tidl. MF Bjørn Elmquist for ikke mindst hans forsvar imod EU’s forringelser på det retspolitiske område.

Den internationale pris gik til Høgni Hoydal som er medlem af Lagtinget for Republikanerne i Færøerne, som har fastholdt at stå udenfor EU i over 30 år.

Se mere her
Høgni Hoydal: Dansk EU-politik flytter Grønland og Færøerne til Bruxelles

Politisk aftale ændrer intet – stem klart nej!

Resolution vedtaget på Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde i Århus den 30.-31. oktober 2004:

Folkebevægelsen mod EU gør opmærksom på, at stats- og regeringschefernes underskrivelse af den nye grundlov for EU ikke er ensbetydende med, at den er vedtaget. Det afgør alene vælgerne, når EU-grundloven til sin tid skal til folkeafstemning.

EU-grundloven vil medføre en så stærk forringelse af det danske demokrati, at vi klart må opfordre vælgerne til at stemme nej. Vi må i den forbindelse advare mod tanken om, at Folketinget skal garantere vælgerne, at unionsbestræbelserne ikke går for vidt. En sådan politisk aftale har ingen juridisk gyldighed, og et nyt ”nationalt kompromis” vil blot forplumre debatten.

Kun et nej til EU-grundloven kan sikre den danske grundlov og gøre det meningsfyldt at betragte Danmark som en selvstændig stat.

Nyt forretningsudvalg


Forretningsudvalget valgt på landsmøde 2004

Landsmødet valgte også det nye forretningsudvalg.
Flere af Folkebevægelsens utrættelige støtter er bortgået, bl.a. blev Else Galle og Susanne Arends og mindet på landsmødet.

Den organiserede unionsmodstand er der stadig liv i og opstillingen til det nye forretningsudvalg gav nyvalg til en række unge og dygtige aktivister.

Som det fremgår af listen over valgte er der ikke mindre end fem repræsentanter for de to partier KPiD og DKP/ML, som er ved at slutte sig sammen, og som koordinerer deres virksomhed i Folkebevægelsen intimt. Der er også tre medlemmer af Enhedslisten i forretningsudvalget. Mest bemærkelsesværdigt ved valget var det, at Enhedslistens Søren Søndergaard kun fik stemmer nok til at blive trediesuppleant. Han er førstesuppleant til EU-parlamentet for Ole Krarup (også medlem af EHL).

Det skal bemærkes at alle partitilhørsforhold hos kandidaterne ikke fremgår af listen. Der er bl.a. radikale og retsstatsfolk blandt navnene.

Det nye forretningsudvalg:

Medlem af Forretningsudvalget:

Lis Jensen, Pandrup
Ditte Staun, Frederiksberg
Majbrit Berlau, Nørrebro (EHL)
Rina Kari, Nørrebro
Sven Skovmand, Stenvad Ørum Djurs
Niels Eriksen, Vanløse (EHL)
Karina Rohr Sørensen, Østerbro (DKP-ml)
Jesper Morville, Charlottenlund
Tue Sylvest, Odense
Kjeld Richter Mikkelsen, Nørresundby (KpiD)
Kathrine Klok Due, Århus (EHL)
Karen Sunds, Århus (DKP-ml)
Hans Hansen, Esbjerg
Martin Christensen, Århus (KpiD)
Thorkil Sohn, Husby Ulfborg
Christian Thygesen, Viborg
Ole Brandenborq Hansen, Herlev
Luise Hemmer Pihl, Djursland
Kirsten Annette Christensen, Amager (DKP-ml)
Henning Mortensen, Espergærde
Povl Kristensen, Sønderjylland

Suppleanter
Anne Bundsgaard, Vanløse
Lars Østergaard Møller, Gladsaxe
Søren Søndergaard, Gladsaxe (EHL)

Se også årsplan 2004-2005

Se mere om landsmøde 2004 her på Folkebevægelsens mod EUs website

Netavisen 1. november 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne