Elevprotester fortsætter: GLO på barrikaden!

Der har i de sidste 30 år været to interesseorganisationer for gymnasieelever, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og Gymnasieelevernes Landsorganisation (GLO). Traditionelt har de to organisationer været konkurrende og bl.a. uenige om brugen af strejker og demonstrationer. Men op til de regionale konferencer, der skal fastlægge næste skridt for STOP NU-bevægelsen efter de historisk store elevdemonstrationer på folketingets åbningsdag, har GLO valgt at indtræde i initiativet.

Talsmanden for STOP NU og formand for DGS, Thor Möger, udtaler i den forbindelse:
– GLO’s indtræden i initiativet er blevet hilst velkommen og bør ses som bevis på den brede opbakning til kampen for bedre uddannelse, der i øjeblikket er blandt ungdommen. Samtidig åbner det op for en definitiv samling af gymnasieeleverne efter 30 års splittelse i to organisationer.

STOP NU benytter sig i høj grad af aktivisme og udenomsparlamentarisme, hvorfor GLO’s beslutning grænser til det historiske. Men GLO’s formand, Christoffer Ovesen, slår fast, at indtrædelsen i STOP NU var en naturlig udvikling:
– I GLO har vi hele tiden bakket op om de krav, elever og studerende har rejst igennem STOP NU. Det er derfor ganske naturligt, at vi indtræder i det samlede initiativ i stedet for at lade historiske forskelle forhindre størst mulig opbakning til STOP NU’s protester.

Stop Nu’s hjemmeside:
http://www.sig-stop.nu/

Netavisen 26. oktober 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne