PET: Flere folk – flere penge

Kommunistisk Politik 21, 2004

Regeringen og Dansk Folkeparti har her efter sommer besluttet at tilføre PET flere folk og flere millioner.

Justitsminister Lene Espersen udtaler:
“Den internationale terrorisme og bekæmpelsen af den har krævet en ny tilgang til spørgsmålet om national sikkerhed. Det placerer PET i en helt central og fremtrædende rolle. Kravene til tjenestens operative og overvågningsmæssige kapacitet skærpes løbende, og denne udvikling må forventes at fortsætte i de kommende år. Det er helt afgørende, at PET til stadighed har de nødvendige ressourcer til at kunne varetage sine opgaver som national sikkerhedsmyndighed. Med beslutningen om styrkelse af PET sikrer vi, at tjenesten kan fortsætte gennemførelsen og videreudviklingen af den forstærkede indsats mod terrorisme.”

Der skal blandt andet ansættes 65 efterretningsfolk mere, og det skal overvejende være folk med akademisk, analytisk og administrativ baggrund. Dette sker for at styrke overvågningen, efterforskningen og analysen særligt på terrorområdet.

Og blandt andet skal der anskaffes en såkaldt IT-platform, der kan understøtte PETs hele overvågnings- efterretningsaktivitet.

135 mio. kroner tages op af borgernes lommer i år og næste år, for at finansiere den øgede overvågning. Også kort efter 11. september 2001fik PET også tilført millioner af kroner. Dertil kommer beløb der bliver overført til tjenesten fra andre af statens kildere. Beløbene kan vi kun gisne om, da efterretningsvæsenerne ikke offentliggør de virkelige millionbeløb, de bruger på deres agentvirksomhed.

Også kriminalpolitiet og ordenspolitiet får tilført flere penge. Det drejer sig denne gang jf. MetroXpress 18.10. om en treårig bevilling på 1,7 milliarder.

Føj for Putt-Garden.
Hvor får de pengene fra, og hvad mon de skal bruge dem til? Det lugter ligesom i gamle dages førkrigstid.

Se også
PET og FET har kronede dage
KP21, 2004

PET: ‘Overvågning og registrering er lig med omsorg’
KP21, 2004

Befolkningen skal vænnes til masseregistrering
KP21, 2004

Netavisen 21. oktober 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne