Danske krigsforbrydere i FN’s Sikkerhedsråd

Af Carsten Kofoed,
talsmand for
Komiteen for et Frit Irak
16. oktober 2004

Danmark er kommet ind i FN’s Sikkerhedsråd. Det er en skandale, eftersom den danske regering så sent som i marts 2003 med slet skjult arrogance brød FN’s Charter og deltog i USA’s ulovlige krig mod Irak og nu fortsætter som aktiv deltager i den ligeså ulovlige besættelse.

Den danske regering er som part i den uprovokerede angrebskrig mod Irak efter Nürnberg-domstolens principper krigsforbrydere, der bør retsforfølges. I stedet for får denne regering plads i FN’s mest magtfulde organ. Det siger desværre alt om, hvad FN i virkeligheden er: et sted, hvor internationale krigsforbrydere som Bush, Blair og nu også Fogh kan sidde og blåstemple deres egne forbrydelser mod uskyldige lande og folk i verden.

At Danmark overhovedet er kommet i betragtning til FN’s Sikkerhedsråd, er USA’s skyld. For det er en kendsgerning, at Danmark i dag ikke bare har en regering, der er 100 procent i lommen på USA, men også besidder en ”opposition”, hvis kritik af USA’s ekstremt aggressive udenrigspolitik ikke er til at få øje på. Både regering og ”opposition” – hele det officielle politiske klima i Danmark – sværger til ”krigen mod terror”, som ikke er andet end et pseudonym for USA’s krig for absolut herredømme over alt og alle i verden.

Helt grotesk bliver det, når den danske regering vil have formandsposten for FN’s antiterrorkomité og siger, at folkeretten ikke er tidssvarende på grund af ”truslen fra terror”. Imens bomber den amerikansk ledede besættelsesmagt, inklusive Danmark, massivt hele irakiske byer fra luften. Hver eneste dag begraver ”præcisionsbomberne” med den danske regerings signatur uskyldige irakiske mænd, kvinder og børn i murbrokker. Og nu vil disse danske krigsforbrydere og terrorister stå i spidsen for FN’s antiterrorkomité! Det kan dårligt blive mere kvalmende.

Men hvad er hovedopgaven for FN’s antiterrorkomité? Den er i ”terrorbekæmpelsens navn” at gøre den vestlige verdens ulovlige angrebskrige a la krigen mod Irak til en del af international lov. Det er disse ”lovmæssige” krigsforberedelser, som regeringen vil stå i spidsen for.

Den danske regering har intet at gøre hverken i FN’s Sikkerhedsråd eller nogen antiterrorkomité. Derimod burde den sammen med Bush, Blair, Berlusconi m.fl. sidde på anklagebænken foran en international krigsforbryderdomstol og her stå til regnskab for alle de krigsforbrydelser, som den som en del af ”koalitionen” har begået og til stadighed begår i sin FN-stridige krig mod Irak og det irakiske folk.

Hvis FN’s generalsekretær Kofi Annan havde ment noget oprigtigt med sin udtalelse om, at krigen mod Irak var ulovlig, så ville han være gået i brechen for, at aggressorerne blev straffet for deres forbrydelser. I stedet er de danske krigsforbrydere fra januar 2005 med i FN’s Sikkerhedsråd og skal her være med til at sikre, at alle verdens lande overholder det FN-charter, som de selv bryder. De kriminelle er blevet dommere.

Engelsk:
Danish war criminals in the UN Security Council

Netavisen 18. oktober 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne