Perfekt jobprofil

Født 15. april 1943 i Aasum, Fyn, datter af godsejer Hans Boel og Valborg Boel.
Medlem af Munkebo Kommunalbestyrelse 1982-91 og igen 1994-97
Folketingsmedlem for Fyns Amtskreds fra 12. december 1990.
Formand for Folketingets Landbrugs- og Fiskeriudvalg 1994-1998.
Kommandør af Dannebrogsordenen, tildelt 10.12.2002.
Pr. 1. november i år ny EU-kommissær for landbrug og landdistriktspolitik med ansvar for næsten halvdelen af EU’s budget.

Danmarks regering havde indtil begyndelsen af august en landbrugsminister (kaldet fødevareminister), der vidste, hvad det handlede om. Mariann Fischer Boel er nemlig selv landmand med eget gods.

Hvert 5. år udpeges EU’s forretningsministerium, Kommissionen. De ærede mænd og otte kvinder udmønter storkapitalens diktater mod et månedligt vederlag på 200.000 kr. Som kommissær er den danske Mariann Fischer Boel udset til at blive medansvarlig for et landbrugsbudget i 2005 på mere end 44,5 mia. euro eller 331 mia. kr., hvilket udgør næsten halvdelen af hele EU’s budget.

Hvad der ikke har været et problem gennem tre år som minister i Danmark, støder dog imod habilitets-reglerne i EU, da hun modtager omkring en ½ mio. kr. om året i EU-støtte til bedriften Østergård i Munkebo hjemme på Fyn. Ejendommen er på omkring 330 hektar.

Danske regeringer er som bekendt lig med farceagtig håndtering af ømme “sager”, og første akt begynder godt: Godsejer Fischer Boels gods drives, ifølge hendes revisor, af hendes mand, og der er åbenbart en afgrund til forskel på at eje et gods og så drive det.

I anden akt går vi bag kulissen og finder, at topembedsmænd i statsministeriet har udarbejdet dele af revisorens udtalelse til kommissionen. Sagen om Boels interessekonflikt er nu vokset til en sag om magtmisbrug.

I tredje akt viser det sig, at godsejeren har fortiet oplysninger. Hun er alligevel engageret i driften af et landbrug, i Rusland. Gennem EU er det blevet muligt at investerer i gigantlandbrug i hele Østeuropa. Dels fordi EU har krævet, at lovgivningen er blevet tilpasset, så opkøb er ejendomme er blevet muligt, dels fordi EU’s strukturfonde sikrer støtte til drift af moderne landbrug.
Også danskere kan være kulakker.

S for slatten

“Det er en utrolig flot, at det er lykkedes at skaffe en af de vigtigste danske poster i Europa-Kommissionen i mange år til Mariann Fischer Boel,” sagde socialdemokraten Henrik Dam Kristensen begejstret kort efter udnævnelsen. Og selv efter en måneds diskussion af habilitetsproblemet udtaler han, at det i hans øjne i højere grad et politisk problem, om Boel vil kæmpe for at afskaffe landbrugsstøtten, end om hun selv er modtager af den.

Hr. Dam har dygtigt opfattet, at der netop er to spørgsmål, men kan ikke få dem til at hænge sammen. Når den tidligere landbrugsminister under Nyrup-regeringen ikke kan genkende en interessekonflikt på størrelse med en ladeport, er det jo nærliggende at drage den konklusion, at grunden til, at magtsyge, berigelseskriminalitet og korruption ikke findes i det lille Danmark, er, at fænomenet slet ikke anerkendes.

Her i landet bor kun uskyldsrene mennesker, der ud fra de reneste moralske, medmenneskelige forpligtigelser selvopofrende beskæftiger sig med politik. Selv Jens Peter Bonde udtaler, at det er jo ikke værre, end hvis en skolelærer udtaler sig om uddannelsespolitik.

Sandheden om den danske elite fra partyprinsen til godsejer Boel er, at den gennemrådden, en gemen bande, der arbejder for egen vinding. Jobbet i EU passer perfekt.


Tidligere danske EU-kommissærer

Poul Nielson (1999-2004) Udvikling og humanitær bistand

Ritt Bjerregaard (1995-1999) Miljø

Henning Christophersen (1985-1995) EU’s budget, økonomi, næstformand

Poul Dalsager (1981-1985) Landbrug

Finn Olav Gundelach (1973-1981) Landbrug, næstformand

Netavisen 21. september 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne