Forbrugsfesten ebber ud

Det tog flere år, inden det lovede opsving ramte Danmark i dette forår. Få måneder efter konstaterer Institut for Konjunktur-Analyse (IFKA) nu, at “danskerne ikke vil fortsætte forbrugsfesten”.

Hvorvidt IFKA mener, at det er af ond vilje, at befolkningen ikke ønsker del i de bugnende indkøbsvinduer, fremgår ikke, men de fastslår i hvert fald, at det såkaldte forbrugerkøbsindeks er faldet fra 131 for tre måneder siden til 105 i dag. Indekset angiver forbrugernes forventning om indkøb de næste tre måneder. Det konstateres derfor, at indkøbsplanerne solidt afdæmpet, hvilket omvendt afkræfter frygten for en såkaldt overophedning af økonomien.

Fænomenet ‘overophedning’ indtræffer pudsigt nok, hvis danskerne alligevel skulle finde på at deltage i forbrugsfesten, fordi derved reagerer politikerne i form af indgreb, der automatisk dæmper folks lyst, idet samfundet angiveligt ikke har råd til, at forbrugerne holder fest.

IFKA fastslår, at forbrugerne har fået flere penge på lommen, men fortsat er usikkerheden for økonomien for stor til, at man tør ødsle dem bort:
– Selv om folks bekymring for arbejdsløshed er faldet lidt, så har man ikke set ledighedskurven knække endnu, så opsparingskvoten er den samme som for et år siden, mener Charlotte Rassing fra IFKA, og angiver, at det sandsynligvis specielt opsparing til alderdommen, der vejer tungt, da “folk er blevet klar over, at de nok selv kommer til at betale denne”.

Den dystre udvikling blev også bekræftet på en konference, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) havde indkaldt. Debatten handlede om ‘velfærden’, og deltagerne bestod af eksperter og politikere fra blandt andet Velfærdskommissionen og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som hurtigt kunne blive enige om, at globaliseringen med den voldsomme lønforskel mellem Danmark og specielt Østasien udgør en stor trussel mod danske arbejdspladser. Trods det faktum enedes man om, at globaliseringen “i bund og grund er en fordel”.

Konferencen satte i øvrigt spørgsmålstegn ved danskernes udtalte ønske om velfærd, idet befolkningen jo fravælger betaling af skat til fordel for sort arbejde:
– I praksis kan man jo se, at vi prioriterer at holde fri frem for at arbejde og betale skat, og samtidig laver vi en masse sort arbejde. Det er kun få danskere, der føler solidaritet og offervilje i forhold til systemet, fastslog Jørn Henrik Petersen fra regeringens Velfærdskommission.

Nu bliver befolkning, som er led ved brandbeskatningen, altså taget til indtægt for selv at undergrave den såkaldte velfærd. Det er klare ord fra en Velfærdskommission, hvis ideer og rapporter befolkningen stadig har til gode.

Konferencen fastslog i øvrigt, at det er så som så med velfærden, som vi en gang kendte den. I dag bliver den nemlig selvfinansieret. Det gælder eksempelvis både arbejdsmarkedspensionerne og efterlønsordningen, som begge er eksempler på modsætninger til folkepensionen.

Netavisen 21. september 2004