Fra storby til metropol- eller København som kreativ by

“Mere liv i gaden, mindre pænhed, og mere stemning af metropol er noget af det, København har brug for, hvis byen skal tage et spring fremad og udvikle sig hen imod en mere kreativ storby.”

Det er en af mange konklusioner fra det udviklingsprojekt Københavns Erhvervsråd igangsatte i foråret 2003, orienterer bladet Virksom Nyhed, der udgives af Københavns kommune og tilgår til det lokale erhvervsliv.

Operahuset: Resultatet af stærk kreativ tænkning – og bogføring:
Maersk-filantropi

Projektet har fokuseret på de såkaldte kreative erhverv, hvoriblandt nævnes: mode, design, reklame, musik, computerspil og film, som i dag angiveligvis beskæftiger 25.000 ansatte i Københavns kommune alene. Projektgruppen fastslår, at det er brancher med en stor talentmasse og internationale ambitioner, der kan få betydning for byens udvikling. De betegnes også som en kilde til innovation, skaber social sammenhængskraft, er spydspidser i udviklingen af nye spændende områder i byen.

Konkurrencen storbyerne imellem er imidlertid markant. København som metropol i EU’s Øresundsregion har adskillige konkurrenter i det nordeuropæiske, som eksempelvis Stockholm, Hamborg og Berlin.

Projektet er derfor helt bevidst om, at København skal finde sin egen specielle niche eller karakteristika, hvilket de udtrykker således:

Being comfortable being different: I det ligger, at hvis København skal udvikle sig hen imod en mere kreativ by, er der behov for at skabe en åben og mangfoldig by, der kan rumme skæve ideer, og skævttænkende individer side om side. Det er selve grundlaget for en kreativ by.

Med denne tolerance tænkes næppe på byens sutter, der dagligt kan beskues i gadebilledet ved pladsernes bænke, eller for den sags skyld stofmisbrugerne. Der tænkes næppe heller ikke i, at give byens befolkning luft og tilværelse i form af boliger endsige billige boliger. Når alt kommer til alt, så tænkes der snarere i flere “Sorte Diamant”er og andre slige paladser.

F.eks. Mærsk McKinney Møllers nye Operahus: Monumentet over skibsrederen, betalt af penge han har plukket danskerne og den danske undergrund for.
Dagbladet Politiken oplyser, at Mr. Moeller personligt har bestemt alt om det, som kaldes ‘den storslåede gave til det danske folk’: indpakning, indhold og pris. Fra toiletter til facadesten har skibsrederen engageret sig med en perfektionisme, der også omfatter den tidligere statsministers breve. Den nuværende sender i forvejen sin nytårstaler til korrektur i ‘Erhverslivet’.

Københavns Erhvervsråd har videregivet sit projekt og dets konklusioner til kommunen, som i løbet af de kommende måneder vil behandle dette politisk.

Netavisen 20. september 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne