Udsmidning i Gellerup

Pressemeddelelse
Indvandrerrådgivningen 17.09.2004

Brabrand Boligforening har idag meddelt, at de gennem deres advokatfirma Kromann Reumert nu fremsender stævning til Fogedretten i Århus med sigte på at få de 3 familier ud af deres lejemål/lejligheder omgående.

Det er ensbetydende med, at Brabrand Boligforening forfølger den bane, de har afstukket i deres sag om opsigelse af de 3 familier, hvor 3 unge mennesker desværre har begået kriminalitet og orøverriske overfald. Konsekvensen er, at man uden medhold i Lov om leje af Almene Bolig og de nødvendige advarsler forsøger gennem fogedretten den omgående udsmidning af familierne – 22 personer ialt.

Indvandrerrådgivningen repræsenterer 2 (ud af 3 opsagte) udsmidningstruede familier i Gellerup sammen med Adv. Jan Fredin, Århus. Vi vil fremover være talsmænd og bisidder for de to familier. “Vor husadvokat” Jan Fredin vil tage sig af det juridiske.

Adv. Jan Fredin og Indvandrerrådgivningen er ikke på nogen måde foruroliget over Brabrand Boligforenings tiltag og benyttelse af fogedretten. Vi er enige i, at Danmarks og EU love skal følges af alle i Danmark. Familierne 3 drenge er blevet straffet, det er familierne også, for de unge menneskers kriminalitet.

Vi er derimod meget uenige med Brabrand Boligforening og deres advokat i, at man har en god sag med efterfølgende udsmidning af lejlighederne. Tværtom mener vi ikke, der forefindes medhold i Lov om leje af Almene Bolig i den fremsendte opsigelse af lejemålene.

Leif Randeris
kontorleder
Indvandrerrådgivningen

www.Indvandrerraadgivningen.dk

Se også
Pressemeddelelse af 10 september 2004

Læs også Kommunistisk Politiks artikler om sagen:

Haarder blåstempler kollektiv boligudsmidning
Kommunistisk Politik 18, 2004

Skjult dagsorden bag kollektiv udsmidning
Kommunistisk Politik 18, 2004

Netavisen 17. september 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne