Stand-in-ræv skal vogte gæs

Danmark i FNs sikkerhedsråd som’ leder af global terrorbekæmpelse’?


Af Dorte Grenaa
Initiativet Stop Terrorkrigen og koordinationsgruppen i Nej til krig

Fogh-regeringen har valgt at lade sine talerør Jyllands-Posten og Berlingske Tidende (15.09) offentliggøre, hvad den vil bruge et dansk medlemskab af FNs sikkerhedsråd pr. 1. januar 2005 og de næste to år til. ‘Danmark sætter sig i spidsen for den internationale kamp mod terror’, hedder det. Det skal ske ved at blive formand for FNs antiterrorkomité. Det skulle være så godt som ‘garanteret’.

Mediekampagnen udbasunerer, at fra disse poster skal ‘krigen mod terror’ opprioriteres på tre områder: ved at styrke den ‘tekniske bistand’ til fattige landes terrorbekæmpelse, ved en øget ‘indsats mod spredning af masseødelæggelsesvåben’ og ved at ‘styrke folkeretten’ omkring terrorbekæmpelse.

Regeringen lader det skinne igennem, at det danske medlemskab af Sikkerhedsrådet allerede er sikret, at afstemningen i FNs kommende generalforsamling er en formalitet. Danmark vil besætte en af de to roterende pladser i den såkaldte vestlige landegruppe efter Tyskland og Spanien. Kun to kandidatlande er tilbage: det krigsførende Danmark og Grækenland, der sammen med omkring 10 andre NATO-lande ikke er deltager i den amerikanske besættelseskoalition.Når Per Stig Møller føler sig så sikker på, at Danmark også vil få formandskabet i antiterrorkomiteen må man gå ud fra, at kulissespillet er ved at være på plads: Danmark vil være USA’s og (de fleste) EU-landes foretrukne kandidat. Og det er ikke for vore blå øjnes skyld. Det vil være en præmie for den villige og blinde deltagelse i den amerikanske krigs- og besættelseskoalition i Irak og hele ‘krigen mod terror’, som USA proklamerede efter 11. september 2001.

Den har foreløbig ført Danmark og danske soldater ud i afghanske bjergmassiver og det irakiske kviksand. Men USA har fortsat brug for de danske tjenester, både i sikkerhedsrådet og som stand-in i antiterror-komiteen.

FNs generalsekretær Kofi Annan har netop betegnet Irak-krigen som en krænkelse af FNs Charter (og altså i modstrid med folkeretten):
– Jeg er en af dem, der mener, at FN’s Sikkerhedsråd skulle have givet grønt lys til den amerikanske invasion, der afsatte Saddam Husseins regime, sagde Annan og tilføjede:
– Jeg har anført, at det ud fra vores synspunkt ikke var i overensstemmelse med FN’s charter, og ud fra FN’s charter var det ulovligt.

Det var, hvad den globale antikrigsbevægelse sagde før Irak-krigen, mens Annan forholdt sig tavs. Senere har FNs Sikkerhedsråd og Annan været med til at kaste et tvivlsomt skær af legitimitet over Bush, Blairs og Foghs ulovlige oliekrig ved at anerkende den amerikansk-indsatte marionetregering, den ulovlige besættelse og den såkaldte ‘demokratiske’ valgproces.

Fogh-regeringen kunne ikke drømme om at indrømme, at krigen mod Irak og besættelsen er ulovlig ifølge FNs charter og i strid med folkeretten. Det ville være det samme som at indrømme, at den er en krigsforbryderregering.
Den vil til gengæld som formand for FNs antiterrorkomité have ændret på folkeretten, så USA’s (og EU’s) såkaldte antiterrorpolitik kan gennemføres over hele kloden under dække af at være international lov. “Spillereglerne skal være tidssvarende”, siger Per Stig Møller, der efter fiasko’en i Irak (som ikke besad de masseødelæggelsesvåben, der var krigens påskud) nu vil intensivere den globale indsats mod udbredelsen af masseødelæggelsesvåben.

Hvad har de gang i? At gøre international forbrydelse til international lov. Flere Irak-krige, flere ulovlige besættelser!
Danmark har ikke fortjent en plads i sikkerhedsrådet, som det får af de gale grunde. Fogh og Møller som ‘ledere af global terrorbekæmpelse’ er en opskrift på nye katastrofer.

Netavisen 16. september 2004