Haarder blåstempler kollektiv boligudsmidning

Kommunistisk Politik 18, 2004

Integrationsminister Bertel Haarder, sekunderet af Århus’ borgmester Louise Gade, blåstemplede den 31. august den kollektive opsigelse af 20 personer i Gjellerupparken ved Århus.

I Gjellerup ved Århus er tre familier med i alt 20 personer nu blevet sagt op med 14 dages varsel. I månedsvis har Brabrand Boligforening højtråbende kørt truslen om en udsmidning frem i pressen. Sagen har nu med opsigelserne fået en mere alvorlig drejning.
Man sætter familierne ud med lejeloven i hånden.

-Hvis vi ikke satte de tre familier ud, kunne man med god ret beskylde os for ikke at passe vores arbejde
, udtaler bestyrelsesformanden i boligforeningen Jesper Poulsen.
Socialdemokraten René Skau Björnsson, der er formand for folketingets boligudvalg, sidder i boligforeningens bestyrelse og har tilsyneladende bakket op om bestyrelsens linje.

Den endelige beslutning er taget af bestyrelsen i Brabrand Boligforening efter et møde i foreningens bestyrelse, hvor også integrationsministeren og Århus’ borgmester deltog.
De tre familier blev dagen efter sagt op, sådan.

Haarder understregede over for medierne, at han havde undersøgt, at lovgrundlaget for den konkrete opsigelserne er i orden. Umiddelbart efter, at Haarder gav fuld støtte til at smide familierne ud, tonede han frem på tv og udtalte, at kollektiv straf over for velfungerende familier sandelig ikke bør finde sted.

Haarder som lovgivende, dømmende og udøvende magt

Hvis boligforeningen får held til at smide familierne ud, vil der være dannet en ny præcedens i Danmark med vidtrækkende menneskelige og juridiske konsekvenser.

Den omsiggribende retsløshed for lejere i landet vil blive juridisk og politisk blåstemplet. Haarder gav da også ros til udsmidnings-tilhængerne og kaldte dem ildsjæle, der gør en indsats. De kan således blive rollemodeller for andre, og han mener hermed, at de andre boligforeninger og boligejere bør lære af Gjellerup-sagen.

Integrationsministeren satte trumf på sine holdninger ved at udtrykke sin respekt for Brabrand Boligforenings beslutning om opsigelse af de hele familier, der har unge involveret i kriminalitet. Advokat Bjarne Overmark, der er advokat for en af de berørte familier, mener, at integrationsministerens direkte indblanding meget vel kan være grundlovsstridig, for her opkaster minister Bertel Haarder sig til både at være lovgivende, dømmende og udøvende magt.

Retsligt udfald usikkert

En familie har allerede erklæret, at den ikke vil flytte frivilligt, jf. opsigelsen på 14. dage. Hertil har boligforeningen truet med at få fogedretten, om nødvendig med politiets hjælp, til at sætte lejerne ud.

Bjarne Overmark mener dog, at boligforeningens trussel vil ende med, at fogedretten afviser sagen, hvorfor den vil ende i boligretten (byretten, der behandler boligsager). Om udfaldet vil han ikke spå.

En række advokater har udtalt, at sagen ikke vil kunne holde i boligretten.
Men lejelovsspecialist, advokat og professor dr.jur. Halfdan Krag Jespersen er ikke så sikker på sagens udfald.

Vil skabe præcedens

Leif Randeris fra Integrationsrådgivningen i Århus mener, at Haarder og borgmester Gade har blåstemplet udsmidningerne. Han mener i øvrigt, at det er ret usandsynligt, at boligforeningen får sit forehavende gennemført ved at gå rettens vej. Han henviser blandt andet til, at Brabrand Boligforenings bestyrelse de facto har indført et tillæg til husordenen i boligforeningen uden om beboerne. Det er foregået ved, at det lokale beboerblad i foråret 2004 bragte en advarsel om udsmidning, hvis ikke forældrene forhindrede deres families kriminelle adfærd.

Hvis boligforeningen får held til kollektiv udsmidning, vil det danne præcedens og vil få store konsekvenser for mange beboere i andre dele af landet, mener Leif Randeris. Desuden vil det skabe yderligere problemer. For hvad med andre personer, der har begået kriminalitet, eller dem, der muligvis vil begå kriminalitet i fremtiden?
Og hvilken form for kriminalitet udløser en udsmidning?

Er Danmark et retssamfund?

Boligforeningens bestyrelse påstår, at den har meget stor opbakning blandt beboerne. Men Walid Zaher, der er næstformand i Multikulturel Forening i Århus, karakteriserer dog denne påstand som helt hen i vejret.
Realiteten er, at der er der er udbredt vrede og utryghed. Og han påpeger, at en hel række indvandrerforeninger i samarbejde med integrationsforeninger i Århus allerede i maj tog skarpt afstand fra boligforeningens bestyrelses metoder.

Han siger, at det ikke er familierne til de kriminelle børn, der er problemet, og spørger, hvorfor en familie med fem børn, hvoraf de fire er mønsterbørn, skal undgælde, fordi en bliver kriminel. Det må være denne ene, der skal mærke konsekvenserne. Der er tale om sociale problemer, der ikke kan løses gennem kollektiv straf.

Walid Zaher mener, at integrationen i Århus har taget stor skade på baggrund af sagen. Mange beboere kommer oprindelig fra lande, hvor retsløsheden hører til den almindelige orden, og er glade for at være kommet til retssamfundet Danmark. Men på det seneste er der opstået tvivl om, hvorvidt de nu også bor i et retssamfund.

Harmen er især vendt mod bestyrelsen i boligforeningen. Således bliver direktøren i Brabrand Boligforening Torben Overgård kaldt Sharon Overgård, med henvisning til Israels Sharon.

Se også
Skjult dagsorden bag kollektiv udsmidning
Kommunistisk Politik 18, 2004

Netavisen 9. september 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne