Ufaglærte presses til brancheskift

På kun fire år har to tredjedele af ufaglærte skiftet branche eller funktion

Så er det dokumenteret – igen: Al arbejdsgiversnak om flaskehalsproblemer og lav mobilitet blandt arbejderne passer simpelthen ikke!

På blot fire år har to tredjedele af alle lavtuddannede industriarbejdere skiftet branche eller funktion! Det viser en ny undersøgelse, som Rambøll Management har lavet til LO’s Ugebrev A4 og DR’s nye programserie “Arbejdsliv”.

Undersøgelsen konstaterer, at de ufaglærte industriarbejdere er hårdt pressede i form af truslen om arbejdsløshed. Derfor er med undersøgelsens egne ord omstillingsparatheden meget stor blandt disse. Christian Bason, afdelingsleder i Rambøll Management, er forundret over statistikken:

– Vi blev meget overraskede. Undersøgelsen viser et utroligt turbulent arbejdsmarked. Nogle grupper er virkeligt pressede af udviklingen. Det gælder specielt for ufaglærte i industrien og HK’ere. De ufaglærte og lavtuddannede i Danmark er utroligt omstillingsparate. De fleste skifter gerne branche, hvis det kan give arbejde. For eksempel skifter en del fra industrien til omsorgssektoren, som er i vækst.

Undersøgelsen har inddelt deltagerne i otte lønmodtagerprofiler, hvoraf der kun er én gruppe med forholdsvis høj ledighed og relativ lav mobilitet. Det er de faglærte med håndværksprægede arbejdsfunktioner. De er gode til at skifte branche, men har svært ved at skifte arbejdsfunktion, hvormed ledigheden bliver større end den kunne have været.
Med andre ord er der en klar sammenhæng mellem udsigten til arbejdsløshed og høj mobilitet.

Netavisen 8. september 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne