Ledighed fedtes ind i olie

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har regnet sig frem til, at stigningen i oliepriserne kan koste 12.000 arbejdspladser alene i Danmark. I øjeblikket er en tønde olie steget til 42 dollar pr. tønde, hvilket ifølge AE vil reducere antallet af arbejdspladser, såfremt prisen holdes de næste halvandet år.

– Vi er ikke på tærsklen til en energikrise, og vi er ikke i en paniksituation; men de stigende oliepriser har en negativ effekt for beskæftigelsen, siger Thomas V. Pedersen, økonom i AE.

Til gengæld tyder alt på, at de ældre næsten er desperate efter at komme i arbejde, og at deres ledighedsproblem skyldes, at ingen vil ansætte dem. Det mener Per H. Jensen, lektor ved Aalborg Universitet (AUC):

Næsten halvdelen af de ældre i aldersgruppen 50-59 år er villige til at tage et arbejde med dårligere løn- og arbejdsvilkår, end de er uddannet til og har været vant til tidligere, til gengæld for at komme i arbejde. Det samme gælder kun omkring en tredjedel af de 25-29 årige.

De ældre skubbes ud af arbejdsmarkedet på grund af dårligt helbred, eller fordi de bliver fyret. I Danmark er frekvensen af ældre 55-64 årige, der har måttet forlade arbejdsmarkedet, fordi de var blevet fyret, langt højere end i andre EU-lande.

Og sidste år måtte 1.379 danskere vinke farvel til deres dagpenge, fordi de havde opbrugt deres ret til denne ydelse. Tallet er lidt mindre end året før, hvor 1.680 danskere mistede dagpengeretten.
Det fremgår af tal, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har opgjort for sid.dk.

Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens kontakt med AF-regionerne for 2003 var det aftalt, at 9,5 procent af bruttomålgruppen – altså ledige der højst havde et år tilbage af deres dagpengeperiode – måtte falde ud af systemet. Og da resultatet for 2003 blev, at seks procent faldt ud, finder Arbejdsmarkedsstyrelsen resultatet tilfredsstillende.

Netavisen 1. september 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne