Systematisk misbrug af løntilskud

Regeringen nyder godt af arbejdsgivernes misbrug af løntilskud. Statistikkerne pyntes ved misbruget, og formidlingerne fremstår som succesrige.

Kommunistisk Politik 17, 2004

På blot ti uger i forsommeren lykkedes det Arbejdsformidlingerne (AF-kontorerne) at skaffe 10.700 arbejdsløse i arbejde med løntilskud. Det var noget, der passede arbejdsgiverne, regeringens påstande om, at de bekæmper arbejdsløsheden, samt AF-kontorerne, som er sat under lup, idet de skal bevise deres resultater.
Det viser sig nu, at statistikkerne er pyntet via systematisk misbrug med regler og de arbejdsløses billige arbejdskraft.

Tre af Danmarks største fagforbund har samlet en stor buket af sager, som alle dokumenterer et systematisk misbrug i oprettelse af arbejdspladser med offentligt løntilskud. Siden muligheden for offentligt løntilskud til job blev tilgængelig for omkring 25 år siden, har misbruget fundet sted. Det nye i situationen er dels, at job med tilskud i dag har en anden karakter, og dels at misbruget er blevet systematisk og formålstjenligt for kursuscentre, Arbejdsformidlingen og de såkaldte “andre aktører”.

Frem til Nyrup-regeringens tiltrædelse genoptjente man sin dagpengeret ved 26 ugers arbejde, uanset om det var i “støttet” arbejde. Den gang var dagpengeperioden på syv år. For dagpengemodtageren betød det, at man kunne holde bistandshjælpen fra døren. Det lavede Nyrup og hans socialdemokratiske arbejdsminister Jytte Andersen om på. I dag skal man inden for en periode på fire år have et års regulært fuldtidsarbejde – uden støtte – for at undgå kontanthjælpen.

I dag bliver AF-kontorerne og kursuscentrene også målt på deres resultater, herunder hvor mange jobtilskudspladser de skaffer. Iveren er derfor stor, mens den kritiske sans for relevansen af offentlig støtte omvendt ligger helt i bund.

Den tornede buket

SiD, Træ-Industri-Byg (TIB) og Dansk Metal har samlet en buket af eksempler fra hvert deres område, der klart dokumenterer, at misbruget fortsat eksisterer:
– Det er min klare fornemmelse, at løntilskuddene bliver systematisk misbrugt, så ordinære job bliver til job med løntilskud, siger forbundssekretær Valther Andersen, Dansk Metal.

Da de støttede job blev indført, var den oprindelige begrundelse, at det var for at fastholde langtidslediges tilhørsforhold til arbejdsmarkedet. Misbruget fejer dette formål helt væk:
– Vi er tilfredse med, at vi har en løntilskudsordning til folk, som har været arbejdsløse længe og er kommet på afstand af arbejdsmarkedet. De har måske lidt forældede uddannelser, men i mange tilfælde er det arbejdsløse med helt nye uddannelser, eller som blot har været arbejdsløse i kort tid, der kommer i job med løntilskud, siger Valther Andersen til Politiken.

De tre forbunds indsamlede eksempler omhandler arbejdsløse, der alle har været arbejdsløse i få uger. Der er flere eksempler på, at de er ansat på virksomheder, der på én og samme gang har opslået annoncer op i den lokale presse med henvisning til ordinært arbejde på overenskomstens betingelser og samtidig benyttet sig af avertering på AF til samme job, men med løntilskud. Der er sågar et eksempel på en værktøjsmager, der siger sit arbejde op for at prøve noget nyt. Mindre end et halvt år efter fortryder han, hvorefter han vender tilbage til sin oprindelige arbejdsplads på løntilskudsordning.

AF fremstår som succeser

De tre forbund hævder alle, at AF forsøger at opfylde deres egne resultatkrav ved at presse eller tvinge arbejdsløse i job med løntilskud:
– Sådanne sager giver pinde til AF’s statistik over arbejdsløse, der kommer ud i privat jobtræning. Jeg har hørt om et halvt hundrede lignende sager på det seneste, men de fleste holder sig tilbage med at fortælle om sagerne. De vil jo gerne beholde deres job, udtaler Valther Andersen.

– AF laver opsøgende arbejde for at afsætte arbejdsløse med løntilskud. Der er ikke noget avanceret i, at en tømrersvend efter fem ugers ledighed skal opkvalificeres med løntilskud. Vi har masser af eksempler på folk, som kommer ud med løntilskud fra AF efter få ugers ledighed, siger vicekasserer i TIB Claus Paulsen.

De mange sager sendes nu til Arbejdsmarkedsstyrelsen, som ser frem til at kunne behandle dem:
– Den første prioritet er altid, at de ledige kommer i ordinært job. Hvis sagerne har noget på sig, så vil vi sørge for, at der bliver bragt orden i det, siger Maria Hørby fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Styrelsen frikendte i maj landets AF-kontorer for lignende beskyldninger og konkluderede, at kommunikationen mellem AF-systemet, virksomheden og den ledige kunne have været bedre.

Netavisen 27. august 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne