Vigtig meddelelse til alle læsere og abonnenter

Fra nr. 17, 2004 kommer Kommunistisk Politik som brev

Mange læsere og abonnenter har sikkert fulgt med i den lange og triste historie om Fogh-regeringens fjernelse af portostøtteordningen – og ‘særbehandlingen’ af Kommunistisk Politik, der (med formelle begrundelser) ikke anerkendes som et momsfritaget nyhedsblad, og derfor fra nummer 17, 2004 bliver taget ud af portostøtteordningen.
Afgørelsen betyder en væsentlig fordyrelse for udbringningen af hvert nummer af KP.

Fra nr. 17, 2004 bliver Kommunistisk Politik derfor sendt til abonnenter i kuvert med et frimærke – og til fuld takst.
Den store fordel herved er en forøget aktualitet. Bladet vil altid blive leveret på udgivelsesdatoen eller dagen før (torsdag eller fredag). Fremover kan bladet være læseren i hænde blot en dag eller to efter redaktionens afslutning.
Det hidtidige system har betydet en uregelmæssig levering – og undertiden, at bladet først er kommet i ugen efter udgivelsesdagen.

Abonnementsforhøjelse

Derfor stiger abonnementsprisen med 100 kr. årligt, så den fremover vil være
400 kr. for et helårsabonnement og 275 kr. for et halvårsabonnement.

Vi opfordrer alle læsere til at slutte op om Kommunistisk Politik og bidrage til at sikre at bladet slipper godt igennem denne Fogh-chikane.

Gratis numre af Kommunistisk Politik kan afhentes i Oktober-bogbutikkerne i København, Odense og Århus. Og alle numre af Kommunistisk Politik lægges på nettet som pdf-filer. Se f.eks. det netop udkomne KP17, 2004 her.
Mange af artiklerne i bladet kan desuden læses på Netavisen www.kpnet.dk

Årets økonomiske indsamling

Den årlige økonomiske indsamling til Kommunistisk Politik og dens daglige internetavis starter samtidig med udsendelsen af KP 17, 2004 og løber frem til midten af oktober.

Støttebeløb kan indbetales via netbank til

Forlaget Oktobers bankkonto
Reg. Nr. 1551 Kontonr. 166 34 271

Eller pr. giro til

Foreningen Oktober Forlag
Giro 1-663-4271

Bestilling og betaling af abonnement kan også ske via en af disse konti. Abonnement og henvendelser til Kommunistisk Politik i øvrigt til

Kommunistisk Politik
c/o Foreningen Oktober Forlag

Egilsgade 24 kld.
2300 København S

Tlf. 35 43 49 50
Mail: kompol@apk2000.dk

Kommunistisk Politik
Redaktion/Distribution

Netavisen 26. august 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne