Fagbevægelsens pensionsformuer scorer afkast på krig

Handels-, Transport- og Servicebranchens Pensionsforsikring A/S (HTS pension) investerer kapital i blandt andet det israelske firma Teva Pharmaceuticals, som er nært forbundet med besættelsen af Palæstina, og Halliburton, som er kraftigt engageret i Irakkrigen, og hvor Donald Rumsfeld i øvrigt har placeret en væsentlig del af sin kapital.

På pensionsselskabets egen hjemmeside beskriver selskabet sig selv således:
“HTS pension er etableret i fællesskab mellem branchens fagforbund og arbejdsgiverforeninger for at varetage den arbejdsmarkedspensionsordning, der siden januar 1993 har været en del af overenskomsterne på området.”

HTS Pension omfatter i dag 154.000 medlemmer ansat på mere end 10.000 virksomheder inden for handels-, transport- og servicesektoren. Det drejer sig blandt andet om buschauffører, sømænd, fiskere, hotel- og restaurationsansatte med mange flere.
Pensionsindbetalingerne udgjorde i 2003 1,9 mia. kr., og balancen var 8,7 mia. kr. ved udgangen af året.

Fagforeningen RBF København har opfordret HTS pension til at trække deres investeringer ud af disse selskaber og præcisere pensionskassens formålsparagraf, så lignende investeringer fremover undgås.
– Hvorfor er der ikke en stavelse om politik og moral i forbindelse med vores pensionsinvesteringer? spørger fagforeningen venligt.

Ifølge repræsentanter fra bestyrelsen i RBF København reagerede ledelsen i HTS pension kraftigt på opfordringen:
– Det er helt klart en politisk varm kartoffel, som de ikke har megen lyst til at diskutere, udtaler repræsentanterne fra fagforeningen og oplyser, at de seneste forlydender tyder på, at HTS pension dog vil tage sagen op på næste møde.

Netavisen 25. august 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne