EUs bedømmelse af Fischer Boels habilitet er kompromitterende for retsbevidstheden

EU-Kommissionens juridiske eksperter mener ikke, at det er et problem, at Mariann Fischer Boel på samme tid er godsejer og EU-Kommissær for landbrug.

EUs landbrugskommissær:
Støtteberettiget godsejer

Kommissionens juridiske eksperter har nemlig slået fast, at Mariann Fischer Boels status som ejer af godset Østergaard i Munkebo på Fyn ‘ikke er uforenelig’ med varetagelsen af jobbet som EU-Kommissær, siger talsmanden for den kommende EU-Kommission, Stefaan de Rynk.

Talsmanden understregede, at Mariann Fischer Boel ‘i overensstemmelse med dansk lov har sørget for at lægge afstand mellem sit ejerskab af jorden og udnyttelsen af den til landbrugsbrugsmæssige formål’. Godset på Fyn drives af Mariann Fischer Boels ægtefælle

Den nyudpegede godsejer og landbrugskommissær gik derpå til angreb på “den danske venstrefløj”, for at have bragt hendes gods på Fyn op som et habilitetsspørgsmål.
– Jeg har været landbrugsminister i tre år i Danmark, så jeg er lidt overrasket over, at de ikke har rejst denne sag før. Jeg finder det underligt at skulle blive diskvalificeret, fordi jeg kender området. Jeg ved, hvad der går gennem hovedet på landmænd, sagde Boel på et pressemøde i Bruxelles.

Kommissionens habilitetserklæring til Fischer Boel er imidlertid dybt komprommitterende for EU, hvis regler forbyder kommissærer at have økonomiske interesser i det område, de sættes til at forvalte. Selvfølgelig har godsejer Boel, hvis mand driver hendes gods og modtager gigantiske EU-tilskud, direkte interesser i landbrugsstøtteordningerne. Og selvfølgelig er det dybt relevant, at venstrefløjen og EU-modstanderne har rejst denne sag.

EU-juristernes renvaskning af Boels økonomiske interesse i støtteordningerne viser simpelthen, at de fine ord om økonomisk uafhængighed hos kommissærerne blot er papir.

MEP for Folkebevægelsen mod EU, Ole Krarup, der er mangeårig professor i offentlig ret ved Københavns Universitet, tager skarpt afstand fra kommissionens bedømmelse af Mariann Fischer Boels habilitet som landsbrugskommissær.
– Kommissionen kommer slet ikke ind på det afgørende problem: Tilstedeværelsen af personlige økonomiske interesser, udtaler Ole Krarup.

– Efter danske retsprincipper er sagen – såvel juridisk som politisk – oplagt: Mariann Fischer Boel kan ikke udnævnes til landbrugskommissær. Og statsministerens forsvar for udnævnelsen savner såvel juridisk fundament som politisk troværdighed. Det er kompromitterende for retsbevidstheden, at EU nu underkender den klare grænse mellem offentlig magt og private interesser, som er gældende i nordisk ret; der er tale om en uhyggelig afsmitning fra Berlusconis Italien.

Når Boel angriber venstrefløjen for ikke at have bragt spørgsmålet om hendes ministerpost op ud fra samme kriterier er der kun at sige en ting til det: Fogh er igen og igen blevet kritiseret for at udpege ministre med tvivlsomme økonomiske interesser i deres eget område. Skandalerne er velkendte.

Netavisen 19. august 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne